Thứ Tư 28/02/2024
Trang chủ Vĩnh Long: Hiệp Nguyện – Tổng Kết Cuối Năm 2023 & Triển Khai Công Việc Chúa Năm 2024 6. Đại diện HT Thành Trung làma chứng công việc Chúa

6. Đại diện HT Thành Trung làma chứng công việc Chúa

5. Đại diện HT Vĩnh Long làm chứng công việc Chúa
7. Chia thành các tổ cầu nguyện

BÀI VIẾT MỚI NHẤT