Video Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội (1517-2017)

6570

Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội (1517-2017)

– Chủ đề: “SỐNG BỞI ĐỨC TIN”

– Thời gian: 8g30-11g30 – Ngày 31/10/2017

– Chủ lễ & Diễn giả: MS Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam