VÌ SAO? CHÚA ĐÃ PHỤC SINH!

2616

* Kỷ niệm xưa, vẫn còn đó,
Nơi Chúa ta đã bày tỏ uy quyền:
Ngôi mộ trống vẫn lặng yên,
Vừng đông, chim chóc…rao truyền ngợi khen!
Vì Cha, Thiên Chúa toàn năng:
Tử thần trốn hết, sang bằng khổ đau!

* Tình yêu tuyệt diệu lạ thay!
Môn đồ gặp CHÚA SỐNG, ngày thỏa vui!
Chúa còn gặp gỡ nhiều người,
Truyền giao sứ mạng khắp nơi, môn đồ:
Ra đi tiếp bước Cha giao,
Tình yêu mở rộng, đi vào thực thi!

* Chúa về Thiên quốc trị vì,
Dõi trông trần thế, lâm nguy từng ngày!
Chiến tranh, tội ác dẫy đầy,
Chúa đà khẩn nguyện, cầu thay muôn người!
Và nay CHÚA SỐNG mọi nơi,
Sống trong người biết ơn Trời thâm sâu!

* Vì ai? CHÚA SỐNG bấy nay?
Cho ta XƯNG NGHĨA tỏ bày ơn Cha.
Niềm vui rãi khắp sơn hà,
Thị thành, hải đảo xướng ca vui mừng.
Tung hô: CHÚA SỐNG lạ lùng!
Vinh danh Thiên Chúa, tưng bừng khắp nơi.

* Hỡi người dương thế ai ơi!
Tìm về Thiên Chúa là nơi an bình.
Ngài ban ơn phước cứu sinh,
Cho ta chung hưởng bình sinh đời đời.
Tình yêu rãi khắp nơi nơi,
Yêu thương nhân loại, ai ơi tìm về!

* Nhà Cha mới chính là quê,
Niềm vui trọn vẹn,tràn trề yêu thương:
Khổ đau Chúa chịu trăm đường,
Gánh bao tội lỗi, là phương cứu người!
Nhưng nay CHÚA SỐNG lại rồi!
PHỤC SINH vinh hiển, muôn lời ngợi ca!

CÔNG BÌNH, ÁO CHÚA TẶNG TA,
ĐƯỢC XƯNG CÔNG NGHĨA CHAN HÒA HẠNH VINH! ./.

 

LÊ MAI