Văn Phòng Tổng Liên Hội: Thông Báo Lịch Tường Và Sổ Tay Năm 2023

1670

 

Lịch 7 Tờ

 

Lịch 1 Tờ (in 2 mặt)

 

Sổ Tay Mục Vụ

Bài trướcQuảng Nam: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ 7 Hội Thánh
Bài tiếp theoCần Thơ: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Tháng 9/2022 & Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2023-2024