Vấn Đề Ly Dị – 8/6/2020

2433

 

Mác 10:9-12

“Vậy, người ta không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9).

Câu hỏi suy ngẫm: Quan điểm về ly dị của người Pha-ri-si như thế nào (câu 4)? Chúa Giê-xu có quan điểm nào về ly dị (câu 5-12)? Điều này cảnh báo bạn điều gì trong hôn nhân?

Dựa vào Phục Truyền 24:1-4, người Pha-ri-si cho rằng luật Môi-se cho phép ly dị, nhưng đối với họ, quyền ly dị chỉ áp dụng cho người chồng mà thôi. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ, chúng ta sẽ nhận ra giải pháp trong phân đoạn này là để giải quyết một tình huống cụ thể, đó là khi một người đã ly dị vợ thì không được lấy lại người vợ đó. Bên cạnh đó, giải pháp này còn để giải quyết tình trạng đui mù thuộc linh và cứng cỏi chống nghịch ý định của Đức Chúa Trời (câu 5). Đồng thời cũng bày tỏ tình yêu thương và bảo vệ phụ nữ trong một xã hội trọng nam khinh nữ. Nếu một người chồng muốn ly dị vợ, người ấy phải suy nghĩ cho kỹ vì một khi đã ly dị là không thể hối hận và quay lại với người vợ cũ, ngoài ra còn phải có một lý do cụ thể để viết giấy ly dị. Hơn nữa, người phụ nữ có giấy ly dị thì có thể hợp pháp để lấy chồng khác. Thực chất, giải pháp này nhằm hạn chế ly dị hơn là một mạng lệnh cho phép hay cổ xúy ly dị. Đối với Chúa Giê-xu, ly dị là hậu quả của tội lỗi (câu 5), ly dị không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời (câu 6-8; Ma-la-chi 2:14-16), và trái với luật định thiên thượng (câu 11-12).

Vì sao ly dị và tái hôn với người khác là phạm tội tà dâm? Vì mối liên hệ “một thịt” của hai vợ chồng là trọn đời và vì họ là những người “mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp” (câu 9), do đó cho dù tòa án cho phép ly dị thì trước mặt Đức Chúa Trời hai người này vẫn là vợ chồng. Cho nên nếu đi ăn ở với người khác, dù được luật pháp công nhận, thì đối với Đức Chúa Trời đó là phạm tội tà dâm. Chỉ có hai điều có thể phá vỡ mối liên hệ “một thịt” của hai vợ chồng, đó là sự chết (Rô-ma 7:1-3) và ngoại tình (Ma-thi-ơ 5:32), vì khi ngoại tình thì người đó trở nên “một thịt” với người khác nên không còn “một thịt” với vợ hay chồng mình nữa!

Ngày nay, nhiều người đã thỏa hiệp với thế gian và chấp nhận ly dị không phải vì lý do ngoại tình. Tuy nhiên, chúng ta được Chúa cứu để sống theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, không phải để thỏa hiệp với văn hóa của xã hội. Đối với những tín hữu đã ly dị không phải vì lý do ngoại tình thì phải nhận thức mình đã sống sai ý Chúa, xin Chúa tha thứ, và hứa không tái phạm. Về phía Hội Thánh phải có cái nhìn bao dung, chấp nhận, và nâng đỡ những anh chị em trong hoàn cảnh này khi họ biết ăn năn thật sự. Cần nhờ cậy ân sủng và tình yêu của Chúa để gây dựng và phục hồi đời sống tâm linh của anh chị em mình (Ga-la-ti 6:1-5).

Bạn quan niệm thế nào về ly dị?

Lạy Chúa, xin giúp con sống cuộc đời thánh khiết trong hôn nhân, chung thủy với người phối ngẫu mà Chúa ban cho, và dùng gia đình nhỏ chúng con làm sáng Danh Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 2.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org