UBPN: Bồi Linh Thông Công Nữ Truyền Đạo 6/2017

4294

Cảm tạ Chúa đã cho Hội Thánh được liên tục phát triển suốt 20 thế kỷ qua dù Hội Thánh phải thường xuyên đối diện với bao thách thức khó khăn, như Lời Chúa phán:“Ấy không phải bởi quyền thế hay năng lực, bèn là bởi Thần Ta”( Xa-cha-ri 4:6b).  

 

Cảm tạ Chúa cho trong Quí Tôi Tớ Chúa trong Hội Thánh Tin Lành Việt Nam có Nữ Truyền đạo. Lãnh đạo Giáo hội nhân thấy Nữ Truyền đạo là giáo phẩm có nhiều giới hạn và khó khăn nên ủy quyền và cố vấn cho Ủy Ban Phụ  Nữ TLH thực hiện chương trình Thông công Bồi Linh cho Nữ Truyền đạo tại Viên Thánh Kinh Thần Học.

 

Chương trình trong hai ngày, chủ đề “Của Lễ Sống và Thánh,” KT. Rô-ma 12:1, 2: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”

 

Tham dự chương trình gồm có: Mục sư Trương Văn Ngành – Ủy viên Tổng Liên Hội, mục vụ Thành phố Hồ Chí Minh, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên Phụ nữ Tổng Liên Hội, Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Phẩm, Mục sư Nguyễn An Thái – Giám thị Viện Thánh Kinh Thần Học, Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu, Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều, Phu nhân Mục sư Phan Ân, cùng 30 Nữ Truyền đạo từ các tỉnh thành về dự.

 

 

Chương trình 1: Bồi Linh Thông công được bắt đầu lúc 8g sáng ngày 14/6/2017. Sau khi thờ phượng Chúa qua những bài hát tôn vinh Chúa, Ms Nguyễn An Thái cầu nguyện khai lễ, Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu – Ủy viên Phụ nữ Tổng Liên Hội có lời chào mừng và giới thiệu chương trình, Mục sư Trương Văn Ngành giảng Lời Chúa với đề tài “ Vai trò người nữ trong công việc Chúa” qua gương Bê-rít-sin – đã khích lệ các Nữ Truyền đạo mạnh dạn tích cực trong việc phục vụ Chúa.

 

Chương trình 2 bắt đầu vào lúc 10g.  Nữ Truyền đạo Lê Thị Lệ Hòa hướng dẫn thảo luận chủ đề “Của Lễ Sống & Thánh” đã nhắc nhở các Nữ Truyền đạo về ơn kêu gọi của Chúa để dâng trọn linh hồn, thân thể, tâm trí, và ý muốn của mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời.

 

Chương trình 3 được bắt đầu lúc 13.30g. Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu đã khích lệ các Nữ Truyền đạo về ơn kêu gọi trở thành người hầu việc Chúa –  dù lập gia đình hay độc thân thì cần biết rằng Chúa ban đặc ân, Chúa chuẩn bị cho một mục vụ – hãy bước đi bằng đức tin, và học sống với Chúa trong tinh thần tận hiến hy sinh phục vụ Ngài … 

 

Chương trình 4 diễn ra lúc 15.30g với đề tài: “Thứ Tự Ưu Tiên Trong Đời Sống Người Hầu Việc Chúa” Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh đã nhắc nhở những người hầu việc Chúa dù có bận rộn với công việc Chúa giao đến đâu thì cũng đừng quên sắp xếp thứ tự ưu tiên trong đời sống và chức vụ của mình cho hợp lý; nếu không, người hầu việc Chúa sẽ trở nên mệt mỏi, chán nản, than phiền, cay đắng, có thể bị mất hết sinh lực làm việc, và có thể mất đi niềm vui trong sự phục vụ. Hãy như Ma-ri sống giữa thế giới đầy bận rộn của Ma-thê, chọn phần tốt nhất là phần không ai cất lấy được.

 

Chương trình 5 bắt đầu lúc 19g. Đây là thì giờ các Nữ Truyền đạo có cơ hội dâng lên lời tạ ơn Chúa và làm chứng về những phước hạnh, thách thức, khó khăn Chúa đã ban cho trong đời sống chức vụ của mình. Thật cảm động khi được thông công cầu thay cho nhau với cảm xúc dâng trào và lòng biết ơn Chúa về những cuộc đời đã đươc Chúa gọi, được hiến dâng cho Chúa và được Ngài sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài để làm ích lợi cho Hội Thánh Chúa ở khắp nơi.

 

Chương trình 6: giờ tĩnh nguyện buổi sáng từ 5.30g do Nữ Truyền đạo Âu Thị Liên hướng dẫn và chia sẻ với đề tài “Tỉnh thức” qua gương Ê-xê-chia: khi đau ốm ông cầu xin và trông cậy Chúa, nhưng khi bình an ông thiếu cảnh giác nên bị thất bại.

 

Chương trình 7 bắt đầu lúc 8g sáng ngày 15/6/2017. Qua tác phẩm “Nói nhỏ với tay đánh lưới người” của Horatius Bonar và những lời tâm tình về kinh nghiệm trong chức vụ hầu việc Chúa của Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu đã giúp các Nữ Truyền đạo nhìn lại chính mình, xác định giá trị chức vụ sống, học biết hành vi chân chính của người Nữ Truyền đạo, nhận ra các khuyết điểm, thú nhận sai lầm, xưng tội và phục hưng chức vụ.

 

Chương trình 8 được tiếp theo lúc 10g qua lời làm chứng về sự “gắn bó với Chúa” của Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều về một hành trình theo Chúa với nhiều thử thách gian nguy song  chính Chúa cho được gắn bó với Ngài và được phục vụ Ngài trong mọi hoàn cảnh đã khích lệ các Nữ Truyền đạo thêm lòng yêu kính Chúa và tin cậy nơi sự thành tín của Ngài.

 

Chương trình 9 bắt đầu lúc 13.30g qua sự hướng dẫn thảo luận và chia sẻ của Phu nhân Mục sư Phan Ân về “Trang phục & Giao tiếp”  giúp cho các Nữ Truyền đạo về cách ứng xử trong giao tiếp với mọi người và cách ăn mặc sao cho xứng hợp với người Nữ Truyền đạo. Vấn đề lễ phục của Nữ Truyền đạo trên bục giảng và lễ phục truyền thống các dân tộc cũng được thảo luận sôi nổi.

 

Chương trình 10:  Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm giảng với chủ đề: “Của Lễ Sống & Thánh” – Bài giảng đầy ơn đã thôi thúc lòng Nữ Truyền đạo thêm lên đức tin, thêm lên lòng tận hiến .. để có một đôi mắt mới nhìn thấy Chúa trong tha nhân, một bàn tay mới để phục vụ, một trái tim mới để yêu thương – hầu chức vụ được Chúa đẹp lòng và được kết quả. Chương trình được khép lại sau lời kết của Ban tổ chức và lời chúc phước của Mục sư Nguyễn An Thái – Giám thị Viện Thánh Kinh Thần Học.

 

Cảm tạ Chúa đã ban cho các Nữ Truyền đạo hai ngày Bồi Linh Thông Công đầy phước hạnh trong tình yêu thương và sự dẫn dắt của Chúa. Tất cả Nữ Truyền đạo đều ước mong sẽ được thêm nhiều cơ hội thông công nâng đỡ học hỏi, cầu thay gây dựng nhau và đặc biệt được sự đỗ đầy Thần Chúa để phục vụ Ngài.: “… ta sẽ đổ Thần ta trên cả loài xác thịt; con trai và con gái các ngươi sẽ nói tiên tri; Trong những ngày đó, dầu những đầy tớ trai và đầy tớ gái, ta cũng đổ Thần ta lên.” Giô-ên 2:28-29. Amen!

.

 

Ủy Ban Phụ Nữ TLH.

 

 

Ms. Trương Văn Ngành chia sẻ Lời Chúa khai mạc chương trình

 

Mục sư Mã Phúc Hiệp giảng bế mạc chương trình
với chủ đề Của Lễ Sống và Thánh

 

Nữ Truyền đạo Trần Thị Liễu tâm tình về kinh nghiệm trong chức vụ

 

Nhóm Nữ Truyền đạo tham dự chương trình

 

Nhóm Nữ Truyền đạo

 

Quả phụ Mục sư Phạm Xuân Thiều tâm tình về Gắn bó với chức vụ

 

Phu nhân Mục sư Phan Quang Thiệu khích lệ các Nữ Truyền đạo về Ơn kêu gọi

 

Phu nhân Mục sư Phan Ân chia sẻ về Trang phục và Giao tiếp

 

Nữ Truyền đạo Võ Thị Xuân Oanh tâm tình về Thứ Tự Ưu Tiên Trong Đời Sống Người Hầu Việc Chúa

 

Nữ Truyền đạo Lê Thị Lệ Hòa hướng dẫn thảo luận

 

Bài trướcLễ Công Bố Thành Lập Các Chi Hội Tại Tỉnh Quảng Ngãi
Bài tiếp theoLễ Trao Giải Cuộc Thi Sáng Tác Truyện Ngắn