UBCĐGD – Giới Thiệu Sách Mới: TRÊN CÁNH BÃO TỐ.

359

Nguyên tác: On Wings of Storms

 

(Chữa Lành Mọi Chấn Thương Trong Cuộc Sống)

Tác giả:  Anthony Yeo

Bản dịch thuật 2012 của Viện Thánh Kinh Thần Học HTTL VN

 

Quyển sách này có Lời Giới Thiệu của:

Mục Sư Thái Phước Trường

Hội Trưởng kiêm Viện Trưởng

Viện Thánh Kinh Thần Học

Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (MN)

 

Tóm tắt nội dung quyển sách:

 

“Trong quyển Trên Cánh Bão Tố, tác giả đưa chúng ta đi qua những vấn đề gay goliên quan đến chấn thương tâm lý và những triệu chứng của nó. Ông đưa ra những quan điểm và câu giải đáp hợp lý cho những vấn đề liên quan đến nguyên nhân của khổ đau. Tác giả cũng đề cập đến những đề tài vê mất mát, đau đớn và nhu cầu phải tháo gỡ chúng đi. Phần cuối, tác giả mô tả về tiến trình của sự đau thương để giúp những ai có người thân qua đời hiểu được và biết cách đối phó với sự mất mát đó.

 

Để giúp trẻ em hiểu được những kinh nghiệm chấn thương trong cuộc sống, tác giả cũng đã thảo luận về ảnh hưởng của chấn thương trên sinh lý, nhận thức, cảm xúc và hành vi của trẻ em và làm thế nào đem lại sự chữa lành cho chúng. Cuối cùng, tác giả nghiên cứu sâu về những tiến trình chủ yếu để đem lại sự chữa lành và giúp cho những người trong tang chế hay những nạn nhân có thể cất cánh bay cao vượt trên những bão tố cua cuộc đời….”

(Trích một phần trong trang tóm tắt nội dung sách Trên Cánh Bão Tố)

 

Cuốn Trên Cánh Bão Tố 143 trang giá: 20.000đ

Liên hệ với VP. Cơ Đốc Giáo Dục.TLH

155, Trần Hưng Đạo, QI. TP. HCM

ĐT: 08-66594588

E-mail: uybancdgd@gmail.com