UB. CĐGD Giới Thiệu Sách:

1624

UB. CĐGD GIỚI THIỆU BÀI HỌC TRƯỜNG CHÚA NHẬT

Đã có năm thứ 3 đầy đủ Tập 1 & 2

Chủ đề: HỘI THÁNH  và ĐỜI SỐNG CỦA TÔI

Trong loạt bài  Trường Chúa Nhật năm thứ ba, Hội Thánh sẽ được học về:

 • NỀN TẢNG HỘI THÁNH
  • Kinh Thánh, Quyển Sách Quan Trọng Nhất
  • Nhận Biết Chúa Giê-xu
  • Đức Thánh Linh, Dấng Hướng Dẫn Bảo Đảm Nhất của Chúng Ta
  • Hội Thánh – Nơi Thông Công Tốt Đẹp Nhất

 

 • QUYỂN SÁCH HƯỚNG DẪN HỘI THÁNH
  • Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời
  • Lời Tiên Tri chứng Minh Uy Quyền của Kinh Thánh
  • Kinh Thánh và Khoa Học

 

 • THUỘC VIÊN HỘI THÁNH
  • Cần Bước Đi Trong Sự Sáng
  • Nhận Biết Tà Giáo
  • Chớ Yêu Thế Gian
  • Trưởng Thành Trong Tình Thương

 

 • HỘI THÁNH QUA CÁC THỜI ĐẠI
  • Hội Thánh Được Phát Triển
  • Hội Thánh Bị Bắt Bớ
  • Các Giáo Phái Trong Hội Thánh
  • Hội Thánh Truyền Giảng

 

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

 

 1. Tổng Liên Hội

155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM

ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

 

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội

633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM

ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

 

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang

ĐT: (0258) 381-0200;  091-8398-123

 

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng

ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

 

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ

ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

 

Liên hệ đăng ký Văn phẩm Cơ Đốc:

ĐT: 091-821-8152

Email:  uybancdgd@gmail.com

Email:  nguyendinhtin52@gmail.com

_________________

Web: www.httlvn.org