Tiền Giang: Huấn Luyện Lãnh Đạo Thanh Thiếu Niên Cơ Đốc

736

HTTLVN.ORG – Để giúp cho sinh hoạt ban thanh thiếu niên các Hội Thánh thêm sinh động, có chiều sâu, tổ chức chặt chẽ, chuẩn mực theo tổ chức của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Ủy ban Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội tổ chức chương trinh Bồi Linh – Huấn Luyện Ban Điều Hành/Người Hướng dẫn Thanh Thiếu Niên tại nhà thờ Tin Lành Tân Phú, tỉnh Tiền Giang vào ngày 15/4/2019.

Mục sư Phạm Thanh Loan, Trưởng Ban Đại diện nương trên phân đoạn Kinh Thánh I Cô-rinh-tô 7:17-24 để khích lệ trên 80 bạn trẻ tham dự chương trình sẵn sàng dấn thân phục vụ trong những vai trò, vị trí Chúa kêu gọi, và ban Thanh Thiếu Niên ủy thác.

Mục sư Phạm Thanh Loan, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Tiền Giang

Mục sư Nguyễn Khánh Tường, Phụ tá Ủy viên Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội, Diễn giả của chương trình đã tận tình chia sẻ những kinh nghiệm cần biết trong việc tổ chức các sinh hoạt để cùng gây dựng tình thân, tăng trưởng tâm linh, hiệu quả trong mọi công tác. Đồng thời hướng dẫn nhiều điều liên quan đến tổ chức Hội Thánh, với hy vọng trong tương lai những thành viên BĐH/NHD tiếp tục được Chúa dùng trong vai trò Chấp sự Hội Thánh thì sẽ đem lại sự gây dựng, ổn định và phát triển Hội Thánh Chúa trên đất.

Mục sư Nguyễn Khánh Tường, Phụ tá Ủy viên Thanh Thiếu Nhi Tổng Liên Hội

TTV. MS Đặng Trường Cửu