Bằng Chứng Của Tình Yêu

1507

 

Viết phỏng theo Rô-ma 5:8

 

Thế gian không biết ơn Trời,
Sinh lòng tăm tối, sống đời dối gian.
Ngàn xưa nhân thế còn đang:
Chối từ Thượng đế, đã ban Con Trời.

Tình yêu cao quý tuyệt vời,
Xem thường tội ác, xuống đời cứu sinh.
Giê-xu đền tội dân mình,
Mão gai Ngài đội, thân hình đớn đau!

Tình yêu tuyệt diệu lạ thay,
Hy sinh mạng báu, chết thay muôn người.
Tay chân đinh đóng tơi bời,
Huyết hồng tuôn đổ, rã rời thịt xương.

Tình yêu trọn vẹn trăm đường,
Chúa Trời ngoảnh mặt! am tường khổ đau!
Hy sinh Con một từ đây,
Ơn Thiên lai láng, gánh thay tội trần.

Chúa Con vâng phục chân thành,
Bản án nhân loại, Ngài đành chết thay!
Vì yêu nhân thế xưa nay,
Trút hơi, Ngài vẫn cầu thay cho đời.

Bầu trời rúng động muôn nơi,
Bóng tối bao phủ vùng trời tối đen.
Bức màn đền thánh xé đôi,
Từ trên xuống dưới, như lời Thánh Kinh.

Không còn ngăn cách nhân sinh,
Vì yêu nhân loại, hiển vinh Con Trời.
Thứ tha tội ác muôn người,
Chứng minh tuyệt diệu, thay lời tình yêu./.

 

Lê Mai