Tiền Giang: Bồi Linh Chấp Sự – Trưởng Ban Ngành

1729

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 16/08/2023, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chương trình Bồi linh Chấp sự – Trưởng Ban Ngành cho các Hội Thánh trong tỉnh tại nhà thờ Tin Lành Cai Lậy. Tham dự chương trình gồm có: diễn giả là Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên TLH – Mục vụ Tin Lành tỉnh Tiền Giang; các đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện; cùng các tôi con Chúa là Giáo phẩm, Chấp sự và Trưởng Ban Ngành đến từ các Hội Thánh.
Chương trình năm nay lấy chủ đề về sự phục vụ, với hai nội dung: “PHỤC VỤ THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU” cho chương trình buổi sáng, và “PHỤC VỤ VÀ PHẦN THƯỞNG” cho chương trình buổi chiều.


Quang cảnh chương trình


MS Phạm Thanh Loan, Trưởng BĐD TL tỉnh Tiền Giang, cầu nguyện khai lễ và có lời chào mừng.
Các ban hát Chấp sự tôn vinh Chúa


Trong chương trình buổi sáng, Ms Lê Hoàng Long đã nhắn gửi dòng tâm tình phục vụ của Chúa Giê-xu đến cùng các tôi con Ngài qua câu gốc Ma-thi-ơ 20:28 “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Lời Chúa đã nhắc nhở các Chấp sự và Trưởng Ban Ngành các Hội Thánh rằng, một người phục vụ Chúa sẽ không phục vụ mình, nhưng sẽ đi phục vụ người khác, và biết cộng tác để cùng phục vụ Chúa chung với nhau.

Sau thì giờ nghỉ trưa, các tôi con Chúa bước vào giờ bồi linh buổi chiều để tiếp tục được nuôi dưỡng và dầm thấm trong Lời Chúa. Với chủ đề “PHỤC VỤ VÀ PHẦN THƯỞNG” nương trên câu gốc trong Hê-bơ-rơ 6:10, diễn giả đã khích lệ những người đang phục vụ Chúa rằng: “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đương còn hầu việc nữa”. Song song với việc khích lệ các Chấp sự và Trưởng Ban Ngành các Hội Thánh về phần thưởng của người phục vụ Chúa sẽ đến từ Thiên đàng, cũng sẽ không có phần thưởng nào bị lãng quên, thì sứ điệp Lời Chúa cũng tỉnh thức những người đang phục vụ Chúa về trách nhiệm trước mọi công việc mình, cũng như phải biết phục vụ Ngài thể nào cho được thưởng.
Các ban hát Chấp sự và Trưởng Ban ngành tôn vinh Chúa.

Cảm tạ Chúa cho các Chấp sự và Trưởng Ban Ngành các Hội Thánh trong tỉnh nhân cơ hội này được dịp cùng ngồi lại dưới chân Chúa, được Lời Chúa nhắc nhở và khích lệ nhiều điều cho thánh chức mà ai nấy đã nhận lãnh nơi Ngài. Chương trình đã kết thúc trong ơn phước của Chúa vào lúc 15g30 cùng ngày.

TTV. MSNC Dương Quốc Thái

Bài trướcĐồng Tháp: Hội Đồng Bồi Linh Năm 2023
Bài tiếp theoUa Pab Neeg Dawbhuv – 18/8/2023