Thông Báo V/v: Truyền Hình Trực Tuyến Chương Trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Khu Vực Sài Gòn

5965

THÔNG BÁO:

Kính gửi:  Quý Mục sư, Mục sư NC, Truyền đạo cùng toàn thể Quí Con cái Chúa.

Theo thông báo của Ban Tổ chức chương trình Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Đến Khu Vực Sài Gòn, với Chủ đề: TIN LÀNH CHO MUÔN DÂN, sẽ được diễn ra tại Nhà thờ Viện Thánh Kinh Thần Học – tổ 15, khu phố 5, Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Nay Phòng Truyền Thông của Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, xin thông báo để độc giả được biết: Nhằm chuyển tải mọi tin tức tốt lành từ chương trình đến với quý Tôi Con Chúa khắp nơi, chúng tôi sẽ truyền hình trực tuyến chương trình trên mạng lưới:

https://httlvn.org/live/
Hoặc: facebook.com/tonglienhoi

 

Chi tiết Chương trình được truyền hình trực tuyến:

CHƯƠNG TRÌNH 1: LỄ KHAI MẠC

– Thời gian: 8g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam

– Hướng dẫn: Mục sư Phan Quang Trung

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: THUYẾT TRÌNH CHẶNG ĐƯỜNG 100 NĂM

– Thời gian: 10g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Phan Văn Cử – Tổng Thủ quỹ TLH

– Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Ngọc Dũng

 

CHƯƠNG TRÌNH 3: BỒI LINH & THUYẾT TRÌNH 

– Thời gian: 14g30 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả Bồi Linh: Mục sư Nguyễn Văn Ngọc – Phó Tổng Thủ quỹ TLH

– Diễn giả Thuyết Trình: Mục sư Trương Văn Ngành – Trưởng Ban Đại diện Tp.HCM

– Hướng dẫn: Mục sư Võ Đông Thu

 

CHƯƠNG TRÌNH 4: KHẢI TƯỢNG CHO GIỚI TRẺ

– Thời gian: 19g00 – Ngày 22/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II TLH

– Hướng dẫn: Mục sư Nguyễn Ngọc Tốt

 

CHƯƠNG TRÌNH 5: CA NHẠC THÁNH – TRUYỀN GIẢNG

– Thời gian: 19g00 – Ngày 23/03/2019

– Diễn giả: Mục sư Phan Vĩnh Cự – Phó Hội trưởng I TLH

– Hướng dẫn: Anh Phước Lập

 

Kính mời quý tôi con Chúa khắp nơi truy cập, theo dõi và cùng hiệp lòng khẩn thiết cầu nguyện để các chương trình diễn ra tốt đẹp, dâng mọi vinh hiển cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Nay thông báo.

 

Ban Biên tập