THƠ: Xuân

2528

Xuân đến bên hiên nhà,

Xuân rộn rã quê ta,

Xuân đem niềm vui tới,

Xuân đến bởi Chúa Cha.

 

Xuân đến bên hiên nhà,

Xuân sưởi ấm lòng ta.

Xuân đời ta trong Chúa.

Xuân bởi Chúa ban ra.

 

Xuân đến bên hiên nhà,

Xuân nhắn nhủ lòng ta,

Xuân đời ta thuộc Chúa,

Xuân thời quyết trao Cha!

 

Xuân đến bên hiên nhà,

Xuân rồi sẽ đi xa.

Xuân cuộc đời dâng Chúa,

Xuân mãi chẳng phôi pha.

 

Xuân đến bên hiên nhà,

Xuân nhắc nhở đi ra,

Xuân đem về kết quả,

Xuân mang lễ dâng Cha!

 

Xuân đến bên hiên nhà;

Xuân thiên quốc chẳng xa!

Xuân này ta mong đợi,

Xuân vinh hiển nơi Cha.

 

Xuân đến bên hiên nhà.

Xuân vương quốc nguy nga!

Xuân thiên đàng vinh hiển!

Xuân còn mãi trong Cha!

 

Lê Trung Đăng