Thơ: VUI TUỔI BẢY MƯƠI

4205

Bảy mươi chưa phải tuổi già,
Chỉ mới lên chức là Bà, là Ông.
Bảy mươi tóc trắng như bông
Thân thể khỏe mạnh, tấm lòng thỏa vui.
Bảy mươi sống ích cuộc đời
Dạy dỗ con cháu hiểu Lời Thánh Kinh
Bảy mươi như những hùng binh,
Vững vàng chiến trận thuộc linh lên đường
Bảy mươi chia sẻ yêu thương
Tin Lành rao báo, tỏ tường người nghe
Bảy mươi gian khó chẳng nề
Hiệp cùng Hội Thánh hướng về Nhà Cha
Bảy mươi chưa phải tuổi già,
Chỉ mới lên chức là Bà, là Ông.

VHD

Bài trướcCam Kết Làm Dân Của Chúa – 11/12/2023
Bài tiếp theoLong An Có Thêm Điểm Nhóm Mới: Đông Thành