Thơ: Thần Yên Ủi

802

Chúa là thân vị ở Ngôi Ba
Ngài đến trần gian khiến phục hòa
Chăn dắt giữ gìn dân thiên hạ
Vượt qua giông bão với mưa sa.

Thời kỳ thăm viếng Đức Thánh Linh
Ngài khiến thế gian sống hòa bình
Muôn vàn điều ác gây chia cắt
Hội Thánh trường tồn Chúa hiển vinh.

Biết ơn ân điển lớn diệu kỳ
Có Ngài yên ủi vượt khó nguy
Soi sáng dẫn đường trong tăm tối
Dạy dỗ ân cần Chúa đường đi.

Mấy thiên niên trước đã truyền rao
Quyền năng tay Chúa lớn dường nào
Hội Thánh vững trên nền bàn thạch
Ơn Chúa giữ người chẳng núng nao.

Công việc Thánh Linh vẫn sắt son
Gió quỷ mưa ma, Chúa bảo tồn
Ngài ẵm bồng con trong tay thánh
Ngày về bên Chúa, sống “lầu son”.

                                 Tân Phan 

Bài trướcCà Mau: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm – Chấp Sự Quý II/2022
Bài tiếp theoBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tại Huyện Đảo Phú Quý