Thơ: Phận Con Đất Sét

824

Phận con đất sét Chúa ơi!
Trong tay thợ gốm trọn đời thuỷ chung
Đất sét xấu xí tận cùng
Chúa vui nung đúc, Chúa dùng việc Cha
Này bình, này chậu trồng hoa
Này thì chén, bát thật là đẹp xinh
Muốn thành sản phẩm tuyệt vinh
Thợ gốm nhồi nặn nên hình, nên khuôn
Rồi đưa qua lửa nấu nung
Thành phẩm nhận được muôn trùng công lao
Chúa ơi Ngài hãy nặn nhào
Cùng xin cắt gọt cho vào khuôn xinh
Đời con xin Chúa nặn hình
Ngài vui tỉa sửa cho mình đẹp luôn
Phận con đất sét u buồn
Trong tay thợ gốm được luôn đẹp rày
Trong lúc thợ nắn gốm này
Trải quà rèn giũa đổi thay cuộc đời
Phận con đất sét Chúa ơi!
Xin Ngài nung đúc, trọn đời thuộc Cha
Khi qua lửa, lúc phong ba
Dìu con từng bước dẫu là khó khăn
Cho con qua hết nhọc nhằn
Trở thành siêu phẩm trong tay Chúa Trời
Con nguyện theo Chúa trọn đời
Nguyện làm đất sét nơi tay Chúa dùng.

             Hoa Dã Quỳ

Bài trướcKhut Khat Sĭt Suôr – 15/5/2021
Bài tiếp theoHmư̆ Klei Đru Kčĕ Thâo Mĭn – 16/5/2021