Thơ: MÃO GAI

1220

Ai đã đan thành chiếc mão gai
Đội trên đầu Chúa huyết tuôn dài
Rách da máu chảy gai đâm hoắm
Nước thấm đa dòng mắt sưng hai

Vì con ác cảm ở trong đầu
Tâm người dối trá tận thâm sâu
Tội con Chúa gánh trên Thập giá
Ân điển thứ tha bước vô nhà!

Tân Phan  

Bài trướcLễ Tấn Phong Thầy Tế Lễ (Phần 5) – 30/3/2022
Bài tiếp theoBình Định: Hội Đồng Bồi Linh Và Truyền Giảng Tin Lành