Thơ: Khi Con Trẻ Nguyện Cầu

281

Khi con nguyện cầu khó khăn qua

Chúa nhậm lời con, tim vỡ oà

Chúa thương con trẻ, Ngài bày tỏ

Con đã chân thành chẳng qua loa.

 

Chúa nhậm lời con khẩn cầu Ngài

Con kéo mẹ lại, quỳ cả hai

Mẹ ơi! Xin Chúa cho thi tốt

Kết quả cuối năm, con cười hoài.

 

Mẹ không so con với bạn bè

Đứa này học giỏi, đứa kia khoe

Mẹ biết chính con đã cố gắng

Chỉ cần con biết kính Chúa nè.

 

Khi con nguyện cầu, Chúa dủ nghe

Phép lạ từ nơi Chúa tỏ hè

Mẹ con giờ khoẻ đi, đứng được

Trí còn minh mẫn làm thơ khoe!

 

Con nhớ chăng con, Chúa quyền năng

Ba trăm triệu đó thật dùng dằng

Họ mượn nhà mình không chịu trả

Tưởng mất mà còn, nước mắt lăn.

 

Biết bao phép lạ bày tỏ ra

Phép lạ lớn nhất là món quà

Chúa đưa con đến bên cạnh mẹ

Lòng mẹ yêu con, ôi thiết tha!

 

Tiếp tục nguyện cầu nhé con yêu!

Rồi cũng sẽ qua cơn rám chiều

Nắng ấm ửng lên sau giông bão

Chúa yêu con trẻ biết bao nhiêu.

 

                                     Hoa Dã Quỳ