Thơ: Hội Thánh Thời Covid

1186

Nhà thờ Trà Cú im lìm
Dây giăng phong tỏa trước thềm nhà Cha;
Hội Thánh cầu nguyện thiết tha
Có Chúa tể trị ngợi ca danh Ngài.

Bên trong vẫn nhóm online
Dân Chúa nhóm lại tại nhà dõi theo
Hòa lòng cùng hát họa theo
Nghe giảng, cầu nguyện, bay veo nỗi buồn.

Cầu xin Thiên Chúa sớm buông
Cơn dịch Co-vid qua luôn cho rồi
Bởi quyền năng Chúa đó thôi
Đoàn viên, hội ngộ, xóa bôi nỗi buồn.

Gặp nhau, nước mắt nhỏ tuôn
Cảm tạ ơn Chúa dâng luôn cuộc đời
Hôm nay xin viết mấy lời
Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời dắt chăn.

(Trà Cú 17/8/2021)

(Giãn cách đợt 2)

Chỉ thị mười sáu vừa xong
Sợi dây đỏ trắng mong gì tháo ra
Vẫn còn giăng trước nhà Cha
Im lìm vắng bóng thướt tha tín đồ

Chỉ thị mười sáu tiếp theo
Cũng dây phong tỏa cột treo trước thềm
Ở đâu, ở đó, lặng êm
Cách nhau, tất cả buồn thêm chạnh lòng.

Sáng thì cầu nguyện nhà Cha
Chúa nhật trực tuyến ở xa nghe nhìn
Hòa theo tiết mục chương trình
Ở nhà nhưng mạnh tâm linh nhờ Lời.

Nhờ Lời Kinh Thánh dưỡng nuôi
Dầu xa nhà Chúa nhưng vui thỏa lòng
Chúa luôn gìn giữ dõi trông
Xua tan dịch bệnh, ơn hồng ban trao.

     (Trà Cú 04/09/2021)

Mục sư Nguyễn Ngọc Đờn
Quản nhiệm Chi Hội Trà Cú (Trà Vinh)

Bài trướcUB.CĐGD – V/v Ngày Cơ Đốc Giáo Dục – Chúa Nhật 12/9/2021
Bài tiếp theoBình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Trực Tuyến Tháng 09/2021