Thơ: GẶP CHÚA PHỤC SINH – LOAN TIN

1956

(Xin đọc Kinh Thánh Lu-ca 24:13-35 & Mác 16:12-13)

Hai người bạn, trên đường về quê cũ
Gánh trên vai, không nặng giống tâm hồn,
Tiếng thở dài không trãi hết nguồn cơn,
Họ cảm thấy như chính mình thua cuộc.

Ba năm trước, dầu không lời hẹn ước,
Rời quê cha, theo người gọi Giê-xu,
Cảm thúc tâm can, đây Đấng Nhân Từ,
Nên quyết chí làm môn đồ từ đấy.

Họ theo Thầy, nghe bao lời giảng dạy,
Thấy biết bao người bệnh, được chữa lành,
Người què đi, mù thấy, kẻ hết câm,
Người chết sống, người đói lòng no đủ.

Nhưng giờ đây, không còn Thầy, mất Chủ,
Tranh biện với nhau, để thấu sự tình,
Không hiểu vì sao, Chúa bị đóng đinh,
Hay lý cớ Ngài bị người từ khước?

“Bàn luận điều chi? từ người sánh bước,
Câu hỏi đặt ra, khiến họ ngạc nhiên,
“Lạ chưa kìa! Thế Ông ở đâu lên?
Không hay biết việc của vài hôm trước?

“Việc gì vậy?” Họ ngạc nhiên dừng bước,
Lòng đau buồn, họ kể chuyện xảy ra,
Chẳng hiểu vì sao, các lãnh đạo ta,
Đã giết chết, Giê-xu, Na-xa-rét?

Ba ngày qua, dầu vẫn chưa rõ nét,
Các bà về thuật lại việc xảy ra,
Xác không còn, đá cửa mộ lăn xa,
Thiên sứ báo, hiện giờ Ngài đang sống.

Vài môn đệ, chạy đến nơi kiểm chứng,
Thấy mọi điều đúng như đã tường trình,
Chúa Giê-xu, dầu Ngài đã phục sinh,
Nhưng vẫn có, người không tin là thật.

Chúa khuyên bảo, đừng chậm tin, ngờ vực
Lời tiên tri, rằng Christ phải khổ hình,
Thương khó xong, mới bước đến hiển vinh,
Nhiều điều nói về Ngài trong Kinh Thánh.

Khi sắp đến gần ngôi làng bên cạnh,
Mời Chúa vào, dầu Ngài muốn đi hơn,
Khi ngồi ăn, Chúa lấy bánh tạ ơn,
Được mở mắt, nhưng thoạt Ngài biến mất.

Khi đi đường, Chúa giãi bày Lẽ Thật,
Lòng chúng ta, há chẳng nóng nảy sao?
Họ đứng lên, không chậm trễ chút nào,
Quay về báo tin vui, gặp Chúa Sống.

Tín nhân hỡi, xin hãy đừng nghi vấn,
Hôm nay đây, gặp Đấng Sống Muôn Đời,
Trãi nghiệm Ngài, hồn linh được tươi vui.
Cùng loan báo tin vui – Giê-xu Sống.

Lê Huyền Thơ Anh
Mùa Thương Khó & Phục Sinh 2024

Bài trướcBình Phước: Huấn Luyện Bồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Năm 2024
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Mục Sư DONG GUR HA BÔNG