Thể Hiện Lòng Biết Ơn – 27/10/2020 

1933

 

I Sử Ký 22:17-19

“Vậy bây giờ, hãy hết lòng hết ý tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; hãy chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (câu 19a).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít truyền dặn điều gì cho các quan trưởng? Lý do nào họ phải hết lòng tìm cầu Chúa và xây cất Đền thánh cho Ngài? Lý do nào bạn phải hầu việc Chúa?

Bên cạnh việc dặn dò con trai là Sa-lô-môn về việc xây dựng Đền thờ cho Chúa, Vua Đa-vít cũng truyền dặn những lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên phải giúp đỡ con trai ông trong công việc này. Chính họ cũng đã được Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước, bốn bề yên ổn, các cư dân trong xứ và lãnh thổ này đã suy phục vua của họ. Ông muốn nhắc họ rằng tất cả sự bình an và thịnh vượng mà họ có được là do Đức Chúa Trời ban cho. Ông cũng truyền dặn họ phải hết lòng hết ý tìm cầu “Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi”“chỗi dậy, xây cất đền thánh cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời.”

Khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta cũng đã được tha thứ tội lỗi và ban cho sự bình an trong tâm hồn. Chúng ta không còn sợ sự đoán phạt của tội lỗi nữa vì Chúa Giê-xu đã gánh thay tất cả cho mình. Bên cạnh đó, chúng ta cũng kinh nghiệm được rất nhiều ơn phước của Chúa trên đời sống nên phải biết ơn Chúa về những gì Ngài ban cho và hết lòng hết ý tìm cầu Chúa. Và đặc biệt, chúng ta thể hiện tinh thần hết lòng hết ý tìm cầu Chúa qua việc góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa, là Đền thánh trên đất của Ngài chứ không chỉ qua những lời cầu nguyện hoặc những lúc học hỏi Lời Ngài.

Khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và khi đếm các ơn phước của Chúa trên đời sống mình, nếu không phải là một người vô cảm, chắc chắn chúng ta sẽ thấy lòng mình tràn ngập sự biết ơn Chúa. Khi biết ơn và yêu mến Chúa, chúng ta không thể nào không đến với Chúa để tìm cầu Ngài, ca ngợi và thờ phượng Ngài hết lòng hết ý, làm theo Lời Ngài và hầu việc Ngài qua nhiều công tác trong Hội Thánh. Lòng biết ơn, sự tìm cầu và hầu việc Chúa là những điều không thể thiếu trong đời sống của người đã được chuộc bằng dòng huyết báu của Chúa Giê-xu.

Là người đã kinh nghiệm những ơn phước của Chúa, Vua Đa-vít đã luôn sống biết ơn Chúa, tìm kiếm và hầu việc Ngài. Ông đã bày tỏ lòng biết ơn qua Thi Thiên 138:1, “Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa”, và bày tỏ ước muốn hầu việc Chúa, tìm cầu Ngài qua Thi Thiên 27:4, “Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều, ấy là… trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va, và cầu hỏi trong đền của Ngài.” Do đó, trong những ngày cuối của cuộc đời mình, ông đã dạy dỗ những điều tâm huyết nhất cho các nhà lãnh đạo Y-sơ-ra-ên, và đó cũng là những điều mà chúng ta cũng phải làm theo trong cuộc sống của mình vì “Danh của Đức Giê-hô-va” (câu 19).

Bạn thể hiện lòng biết ơn Chúa qua công tác phục vụ trong Hội Thánh như thế nào?

Lạy Chúa, xin cho con biết ơn Chúa vì những gì Ngài đã ban cho con để con hết lòng tìm kiếm Chúa và hầu việc Ngài, góp phần gây dựng Hội Thánh Chúa trên đất này.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 24

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org