Thành Ẩn Náu – 12/11/2020

1663

 

Phục Truyền 4:41-43

“Môi-se bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình, mà không có ghét trước, được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này, và được sống” (câu 41-42).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của thành ẩn náu là gì? Ông Môi-se phân bổ ba thành ẩn náu ở vị trí nào? Việc biệt riêng những thành ẩn náu trong dân Y-sơ-ra-ên nói lên điều gì về bản tính của Chúa? Những lúc gặp khó khăn trong đời sống, đâu là nơi bạn thường ẩn trú?

Đây là lần đầu tiên sách Phục Truyền nói về thành ẩn náu, và điều này được giải thích chi tiết hơn trong chương 19. Khi dân Y-sơ-ra-ên vào định cư trong miền Đất Hứa, cuộc sống của họ sẽ được thiết lập trong một môi trường xã hội mới, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống lang thang nơi hoang mạc trước đây. Từ việc sống trong những lều trại sẽ được thay thế bằng những ngôi nhà vững chắc, cuộc đời du mục sẽ thay thế bằng cảnh an cư lạc nghiệp, đồng vắng mênh mông sẽ được thay thế bằng những thành thị đông người. Chính bởi những thay đổi lớn ấy, dân Y-sơ-ra-ên cần được Đức Chúa Trời chỉ dạy rõ ràng về mọi vấn đề của đời sống, từ vấn đề thuộc linh đến những vấn đề về xã hội, đạo đức, lẫn kinh tế. Thế nên việc lập thành ẩn náu ở phía Đông sông Giô-đanh là một trong những cách Chúa giúp dân Y-sơ-ra-ên giải quyết nan đề vô ý giết người mà trước đó không hề có chuyện thù ghét. Kẻ ngộ sát sẽ có nơi ẩn náu để tránh bị truy sát và được sống.

Trong thời điểm này dân Y-sơ-ra-ên chưa vượt sông Giô-đanh đánh chiếm miền Đất Hứa nên thành ẩn náu hiện tại chỉ được phân bổ ở phía Đông sông Giô-đanh, nhưng sau này khi dân Chúa đã vào Đất Hứa cư ngụ thì thành ẩn náu trải khắp các nơi nhằm bảo đảm cho người lầm lỡ giết người có nơi ẩn trú. Việc Chúa ra lệnh lập những thành ẩn náu cho thấy Ngài quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt trong đời sống của dân Y-sơ-ra-ên, đồng thời cũng phản ánh bản tính nhân từ và đầy lòng yêu thương của Chúa cho những người rơi vào tình huống không cố ý phạm tội.

Sự chuẩn bị của Chúa dành cho dân Y-sơ-ra-ên trước khi bước vào cuộc sống mới nơi Đất Hứa giúp chúng ta nhận ra những điều răn, mạng lệnh của Chúa dành cho dân Ngài cốt để giúp đỡ họ thích nghi với cuộc sống mới và có được một nếp sống tốt đẹp trong sự chỉ dẫn của Chúa. Sự nhân từ và lòng yêu thương của Chúa được tỏ bày trong những điều răn, mạng lệnh tưởng chừng như cứng ngắt nhưng chính nhờ những điều răn và mạng lệnh của Chúa mới giúp chúng ta bước đi trong giềng mối của Ngài, kinh nghiệm được một đời sống an vui, thịnh vượng. Hãy có đồng tâm tình với trước giả Thi Thiên 119:114 “Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của tôi; Tôi trông cậy nơi Lời Chúa.”

Bạn có kinh nghiệm Chúa là nơi ẩn náu cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa, tạ ơn Ngài vì con thấy được lòng nhân từ, sự chu đáo và tình yêu Chúa dành cho con qua những điều răn và mạng lệnh của Ngài. Cầu xin Chúa luôn là nơi ẩn náu cho con trong mọi khó khăn của cuộc sống.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 40

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org