Thận Trọng Trước Khi Khấn nguyện – 29/10/2023

5889

 

 

Châm Ngôn 20:25; Phục Truyền 23:21-23

“Nói cách hớp tớp rằng: Vật này là vật thánh! Và sau khi đã khấn nguyện rồi mới suy xét đến, ấy quả một cái bẫy cho người ta” (câu 25 BTT).

“Ấy là một cái bẫy cho người nào cung hiến điều gì cách vội vã, Rồi sau khi thề nguyện mới suy nghĩ lại” (câu 25 BDM).

Câu hỏi suy ngẫm: Khấn nguyện trước khi suy xét cẩn trọng sẽ dẫn đến hậu quả gì? Chúa dạy thế nào về sự khấn nguyện? Bạn đã hứa gì với Chúa và đã thực hiện lời hứa như thế nào?

Khấn nguyện bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn Đức Chúa Trời là điều rất tốt. Nhưng trước khi khấn nguyện phải hết sức cẩn thận để biết chắc mình có khả năng làm trọn lời hứa nguyện hay không. Khi đã hứa thì phải hoàn nguyện vì của lễ hứa dâng là vật thánh có ý nghĩa biệt riêng cho Chúa. Đức Chúa Trời coi trọng lời hứa và đòi hỏi con người phải thực hiện vì hứa nguyện hoàn toàn tự nguyện: Khi ngươi hứa nguyện cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi hẳn sẽ đòi sự hoàn nguyện ấy; bằng chẳng làm cho xong, ngươi sẽ mang lấy tội. Nhưng nếu ngươi không hứa nguyện, thì không phạm tội. Khi môi ngươi đã hứa cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi một sự hứa nguyện lạc ý, thì khá cẩn thận làm trọn lời ra khỏi miệng mình đó (Phục Truyền 23:21-23). Khấn nguyện hấp tấp, vội vã rồi sau đó mới suy xét hay suy nghĩ lại thì đã quá trễ, hoàn cảnh của người ấy lúc đó sẽ giống như một con thú dại dột, thiếu cẩn trọng bị sa vào bẫy. Cho nên thà đừng khấn hứa còn hơn.

Ông Giép-thê là một ví dụ cho sự hứa nguyện thiếu suy nghĩ (Các Quan Xét 11:30-40). Ông đã hứa với Chúa nếu Ngài phó dân Am-môn vào tay ông, khi chiến thắng trở về, hễ chi từ cửa nhà đi ra đón rước ông, ông sẽ dâng lên cho Đức Chúa Trời làm của lễ thiêu. Nhưng sau khi chiến thắng dân Am-môn trở về, người ra đón mừng đầu tiên là con gái duy nhất của ông! Ông xé áo, tức tối, than khóc vì đã mắc lời hứa nguyện với Đức Giê-hô-va. Đây là một lời hứa hấp tấp, thiếu suy xét vì chính ông Giép-thê phải biết rõ trong nhà ông có những ai!

Đã bao lần chúng ta thất hứa, hoặc không làm trọn lời hứa với Chúa, với người. Chúng ta đã hứa gì với Chúa trong ngày hôn lễ, và chúng ta có kính sợ Chúa để giữ lòng thủy chung trọn đời với nhau chưa? Chúng ta đã hứa gì khi dâng con cho Chúa, và sau đó chúng ta có hết lòng dạy con theo đường lối của Chúa chưa? Đã bao lần chúng ta đã hứa dâng đời mình rao truyền Phúc Âm của Chúa, rồi chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu? v.v… Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn cân nhắc thận trọng trước khi hứa nguyện, và khi đã hứa nguyện thì nhất định phải trả xong sự hứa nguyện cho Chúa.

Có điều gì bạn đã hứa nguyện nhưng chưa hoàn nguyện không?

Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã không trả xong điều con đã hứa nguyện. Xin cho con luôn cẩn trọng về những điều con hứa nguyện và xin ban ơn, thêm sức cho con để con làm tròn lời hứa với Chúa, với người. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-phê-sô 2:11-3:21

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBrei Răng Êlâo Kơ Wah Lač – 29/10/2023
Bài tiếp theoUa Tau Yam Ntxwv Zoo – 30/10/2023