Sống Chung Thủy – 2/8/2020

2026

 

Châm Ngôn 5:15-23

“Nguyện nguồn mạch con được phước; Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì” (câu 18).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn khuyên con cái ông điều gì? Tội ngoại tình dẫn đến hậu quả thế nào đối với người phối ngẫu và đối với Chúa? Làm sao bạn có thể tránh được tội ngoại tình và có được hạnh phúc trong hôn nhân?

Vua Sa-lô-môn khuyên con cái ông phải sống chung thủy với vợ. Người vợ được ví sánh như “nước hồ”, nước làm thỏa mãn cơn khát thế nào, thì người vợ cũng đem đến cho chồng sự thỏa mãn thể ấy. Và đặc biệt, sự thỏa mãn này không nên “tràn ra ngoài đường” nhưng chỉ dành riêng riêng cho đôi vợ chồng mà thôi. “Hãy để chúng thuộc riêng về con, Đừng bao giờ chia sẻ với người xa lạ” (câu 17 BTTHĐ). Tất cả suối nguồn của con, từ sức khỏe, tài lực, tâm trí con không được chia sẻ với những người nữ bên ngoài, nhưng chỉ dành riêng cho vợ, “Con hãy lấy làm vui thích nơi vợ con cưới buổi đang thì”. Con hãy thỏa lòng, say mê bên người vợ của con, đừng “mê mệt người dâm phụ” (câu 20). Vua Sa-lô-môn cũng răn đe con cái ông phải biết rằng tất cả những hành động tội lỗi của con, dù con có giấu được vợ hay những người khác, thì cần nhớ Đức Giê-hô-va đều biết hết (câu 21). Bất cứ ai phạm tội phải bị sự xét đoán của Chúa và phải chịu hình phạt. Vậy nên, con đừng để tội lỗi “vấn buộc lấy”“bị lầm lạc vì ngu dại quá” (câu 22-23).

Ngày nay, một số quốc gia khoanh vùng cho phép tự do mua bán tình dục, nhiều người xem việc ăn nằm với người không phải là vợ, là chồng mình là một thú vui tiêu khiển. Họ xem thường sự thủy chung và khinh lờn tội lỗi. Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh về mối tương quan, gắn bó của vợ chồng: “Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng; chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ” (I Cô-rinh-tô 7:4). Như vậy, Lời Chúa khẳng định tìm sự thỏa mãn tình dục ngoài hôn nhân là phạm tội.

Chúa Giê-xu phán, “Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi của tội lỗi” (Giăng 8:34), và nô lệ cho tội lỗi dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:16). Nên khi một người phạm tội tà dâm, không chỉ phải nhận hậu quả trong đời này, mà còn phải bị đoán phạt trong ngày phán xét cuối cùng. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở với mỗi chúng ta, giúp chúng ta sống chung thủy với vợ, với chồng, và vui hưởng phước hạnh nơi người phối ngẫu của mình mãi mãi. Sống chung thủy không những là bổn phận đối với người phối ngẫu, nhưng cũng giữ sự thánh khiết trước Chúa. Kính sợ Chúa, vâng theo lời dạy của Chúa và thỏa lòng với mọi sự ban cho của Ngài là bí quyết để sống chung thủy, hưởng hạnh phúc gia đình và cũng làm gương tốt cho con cháu.

Bạn hãy xét lại có điều gì làm mất đi sự thánh khiết trong hôn nhân của bạn không?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã ban cho con cuộc sống hôn nhân. Xin Chúa giúp con tránh xa những cám dỗ tình dục, và xin dạy con sống chung thủy với người phối ngẫu. Xin cho mỗi chúng con kính sợ Chúa và giữ sự thánh khiết trong hôn nhân.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 12.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org