Cần Thơ: Bế Giảng Thánh Kinh Căn Bản Khóa V –  Năm Thứ 3

608

HTTLVN.ORG – Chương trình Thánh Kinh Căn Bản (TKCB) thành phố Cần Thơ khóa V, năm thứ 3 diễn ra trong khoảng thời gian 20/07 – 01/8/2020 với 46 khóa sinh chính thức cùng 16 khóa sinh dự thính đã được bế giảng vào sáng ngày 01/08/2020 tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ.

Khoá học diễn ra với thành phần Ban giảng huấn & các môn học như sau:

–       MS Châu Tử Tôn – Thư ký HĐGP: Sự Mặc Khải Của Đức Chúa Trời;

–       MS Lê Hoàng Long – UV. TLH: Giáo Nghi;

–       MS Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng BĐD: Lãnh Đạo Và Tổ Chức Hội Thánh;

–       MS Phạm Duy Thọ – UV. BĐD: Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Giê xu II;

–       MS Võ Thanh Phán – UV BĐD: Tăng Trưởng Tâm Linh.

Các khoá sinh tôn vinh Chúa trong Lễ Bế giảng

Trong lễ bế giảng, MS Hồ Nguyên Kha, Trưởng BĐD tỉnh Sóc Trăng đã nương trên nền tảng II Ti-mô-thê 3:14-17 để khích lệ và nhắc nhở các khoá sinh qua đề tài “Biết Kinh Thánh”

Ban Tổ chức tổng kết, phát chứng chỉ tốt nghiệp cho 06 khóa sinh hoàn thành 20 môn học TKCB (4 năm) và phát chứng nhận cho 46 khóa sinh khóa V năm thứ 3.

Ban Tổ chức phát Chứng chỉ tốt nghiệp TKCB

Ban Tổ chức phát thưởng cho khóa sinh đạt thứ hạng giỏi

MS Võ Thanh Phán kêu gọi các khoá sinh dâng mình. Đáp lại lời kêu gọi đã có 12 khóa sinh tiến lên hứa nguyện dâng mình hầu việc Chúa. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh đã hứa nguyện trước sự chứng kiến của Hội Thánh.

MS Nguyễn Ngọc Nhỏ tuyên bố bế giảng

Khóa sinh tri ân Ban tổ chức

Hình lưu niệm TKCB Cần Thơ 2020

TTV. Huỳnh Văn Thạch