Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kiên Giang Lần Thứ 21

524

HTTLVN.ORG – Ngày 01/08/2020, Hội đồng Bồi linh tỉnh Kiên Giang lần thứ 21 được diễn ra cách trọng thể tại nhà thờ Tin Lành Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang với sự tham dự của rất đông tôi con Chúa trong và ngoài tỉnh.

Diễn giả bồi linh là Mục Sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Cùng dự chương trình còn có Mục Sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục Vụ tỉnh Kiên Giang; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh An Giang và Kiên Giang.

Mục Sư Lê Hoàng Long cầu nguyện dâng Hội đồng Bồi linh lên cho Chúa

Mục Sư Hội trưởng đã rao giảng sứ điệp bồi linh trong cả hai chương trình sáng và chiều với chủ để “GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH”.

Buổi sáng, nương trên Ma-thi-ơ 16:13-20, Mục sư nhắc nhở tôi con Chúa khi góp phần phát triển Hội Thánh phải đặt trên nền tảng là Chúa Cứu Thế Giê-xu, để sự góp phần của chúng ta không bị phá đổ bởi kẻ thù.

Mục sư Hội Trưởng rao giảng sứ điệp bồi linh

Buổi chiều, nương trên Ê-phê-sô 4:11-16, Mục sư nhắc nhở rằng sự góp phần phát triển Hội Thánh phải đi theo ý muốn của Chúa, không phải theo ý riêng của con người. Chúng ta phải cùng làm việc trong tinh thần hiệp nhất với nhau trong công việc nhà Chúa.

Ban hát các Hội Thánh góp phần tôn vinh Chúa trong chương trình:

Ban hát Hội Thánh Tân hiệp, Đá Nổi, Thạnh Đông, Tàu Hơi B tôn vinh Chúa Thánh ca 895; Ban hát Hội Thánh Mong Thọ, An Hòa, Hòn Đất tôn vinh Chúa Thánh ca 314; Ban hát Hội Thánh Rạch Giá, Kiên Lương tôn vinh Chúa Thánh ca 840; Ban hát Hội Thánh Minh Lương, Giục Tượng, Cù Là tôn vinh Chúa Thánh ca 720; Ban hát Hội Thánh Giồng Riềng, Thạnh Lộc, An Biên, Đông Hòa tôn vinh Chúa Thánh ca 737; Ban hát quý ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức trong tỉnh tôn vinh Chúa qua Thánh ca 325; Ban hát quý Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh góp phần tôn vinh Chúa qua Thánh ca 223.

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

MS Nguyễn Bình Tín, Trưởng BĐD trình bày định hướng phát triển công việc Chúa trong tỉnh Kiên Giang

Cảm tạ Chúa cho Hội đồng Bồi linh tỉnh Kiên Giang lần thứ 21 được diễn ra cách phước hạnh và ngập tràn niềm vui.

Hình lưu niệm Hội đồng Bồi linh tỉnh Kiên Giang lần thứ 21

CTV. MS Trần Văn Võ