Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành Măng Tố, Bình Thuận

933

HTTLVN.ORG – Lúc 9 giờ ngày 12/9/2018, Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Thuận cùng với Ban Đại diện và khoảng 100 tôi con Chúa trong tỉnh về tại xã Măng Tố, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận để dự Lễ Cảm tạ Chúa, Công nhận Điểm Nhóm Tin Lành Măng Tố.

Sau những bài Thánh ca do những Ban hát của Điểm Nhóm tôn vinh Chúa, đại diện chính quyền xã Măng Tố đã trao Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành Măng Tố cho Mục sư Trần Trung Kết, Kiêm nhiệm Điểm Nhóm. Mục sư Võ Thành Phê nương trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 16:18 để khích lệ tôi con Chúa qua đề tài “Hội Thánh của Đức Chúa Trời”.

Đại diện chính quyền xã Măng Tố (trái) trao Giấy Chứng nhận Điểm Nhóm Tin Lành Măng Tố cho Mục sư Trần Trung Kết (phải)

MS Võ Thành Phê cầu nguyện cho Ban Điều hành Điểm Nhóm

Hội Thánh Măng Tố được phôi thai từ những năm 1990-1994 với những người tin nhận Chúa tại Hội Thánh Mê Pu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Hàng tuần có từ 4-6 người bắt đầu tham gia nhóm lại tại nhà của tín hữu. Vào các dịp lễ lớn, họ đi xe đạp, đi bộ đến nhóm lại với Hội Thánh Mê Pu. Vào khoảng năm 1997, có thêm nhiều người tin nhận Chúa, số lượng nhóm lại hằng tuần từ 15-20 người. Đến năm 2000, số lượng con cái Chúa gia tăng lên khoảng 100 người. Điểm Nhóm mua được đất và hoàn thành xây cất nhà nguyện vào năm 2012. Đến tháng 8/2018, chính quyền chấp thuận và công nhận Điểm Nhóm Măng Tố sau nhiều năm cầu nguyện và chờ đợi.

Một số tôi tớ Chúa đã được sai phái tới phụ giúp công việc Chúa từ khi thành lập đến này có Truyền đạo Trình Minh Thi (1996-2004), Truyền đạo Nguyễn Thế Hồng (2004), Mục sư Nguyễn Đức Hùng (2004), Truyền đạo Phạm Xuân Nghĩa (2005-2012), Truyền đạo Đặng Trí Dũng (2012-2015), Mục sư Nhiệm chức Trần Trung Kết (từ 2015 đến nay).

Hội Thánh bày tỏ lòng tri ân đối với tôi con Chúa đã ngày đêm đổ mồ hôi và cả nước mắt cho công việc Chúa tại nơi này

Chương trình khép lại lúc 11 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Võ Thành Phê.

TTV. Mục sư Phan Chu