Bồi Dưỡng Chấp Sự Tỉnh Bình Định

753

HTTLVN.ORG – Chức vụ Chấp sự là sự kêu gọi của Chúa, nhưng để hầu việc Chúa kết quả thì không thể thiếu những kỹ năng. Nhận thấy nhu cầu cấp thiết này, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bình Định kết hợp với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội tổ chức huấn luyện cho Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh tại Nhà thờ Tin Lành Bồng Sơn vào ngày 11/9/2018 vừa qua. Có hơn 60 người tham dự.

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Tổng Liên Hội huấn luyện môn học “Kỹ Năng Chấp Sự”. Đồng thời, Mục sư cũng chia sẻ những kinh nghiệm hầu việc Chúa của mình. Dù chương trình huấn luyện chỉ diễn ra trong một ngày nhưng đã giúp ích cho các Chấp sự nhận biết vai trò và trách nhiệm của chính mình, hết lòng hỗ trợ, hiệp lực với Quản nhiệm gây dựng và phát triển công việc Chúa. Ai nấy đều rất thỏa lòng và ra về với cam kết trung tín hầu việc Chúa.

MS Mã Phúc Thanh Tươi, Uỷ viên Tổng Liên Hội

 

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Bình