Thứ Ba 28/11/2023
Trang chủ Quảng Nam: Thông Công 10 Ban Trung – Tráng Niên 3.MS Bùi Hùng cầu nguyện và có lời chào mừng

3.MS Bùi Hùng cầu nguyện và có lời chào mừng

1. Quang cảnh chương trình bên trong nhà thờ
4. Ms Nguyễn Công Tâm Thiện chia sẻ lời Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT