Pô Tiŏ Nao Bi Ala Kơ Klei Khăp – 13/10/2021

534

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:16-22

Êlan kliăng: “Kyuanăn brei diih khăp kơ pô dôk jưh bhiâo; kyuadah diih jing phung dôk jưh bhiâo leh hlăm čar Êjip.” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 10:19).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Y‑Môis mñă kơ phung ƀuôn sang Israel brei hdơr si Aê Diê jing? Si klei ñu iêu mthưr kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă năng hŏng Pô diñu kkuh mpŭ? Si mblang kơ knhuah hdĭp anăn? Si ngă čiăng dưi jing pô tiŏ nao bi ala kơ klei khăp Khua Yang?

Tuč ruê̆ kdrêč 10, Y‑Môis lŏ sa bliư̆ mñă wĭt kơ phung ƀuôn sang Aê Diê brei hdơr kơ Aê Diê diñu dôk kkuh mpŭ leh anăn ngă klei bi mguôp, jing Aê Diê kơ phung yang, Khua Yang kơ phung khua, Pô Myang leh anăn wăt jing Pô bŏ hŏng klei khăp, đru phung anak êrĭt, mniê djiê ung leh anăn khăp kơ phung tue dôk jưh bhiâo (êlan 18).

Tui si bhiăn, čiăng dưi mâo ya mta klei diñu hmăng hmưi, phung ƀuôn sang čar riêng gah diñu myơr mnơ̆ng ngă yang tui si diñu mĭn jing djŏ hŏng klei phung yang diñu čiăng, čang hmăng kơ phung yang anăn srăng bi truh ya mta klei diñu kwưh akâo. Ƀiădah Aê Diê phung ƀuôn sang Israel kluôm dhuôm amâo msĕ ôh hŏng phung yang hơăi mang phung ƀuôn sang čar riêng gah dôk kkuh mpŭ, Ñu amâo djŏ jing Pô knŏng dôk ti adiê dlông dih, knŏng mđing dlăng kơ klei hdĭp mda anak mnuih tơdah mâo mnuih iêu kwưh kơ Ñu ôh. Kluôm dhuôm amâo djŏ msĕ snăn ôh, ƀiădah mklăk wĭt, Ñu jing Pô čŏng čiăng khăp, răng mgang amâo djŏ knŏng kơ hjăn phung anak ƀuôn sang Ñu pô ôh, ƀiădah klei khăp Ñu lar truh wăt kơ phung tue dôk jưh bhiâo mơh, kyuadah diñu pô tuôm dôk jưh bhiâo leh ti čar Êjip mơh. Klei Y‑Môis čiăng mñă wĭt brei phung ƀuôn sang Aê Diê hdơr kơ hlei jing Pô diñu dôk kkuh mpŭ, kñăm čiăng iêu mthưr phung ƀuôn sang Aê Diê mđing mĭn brei diñu dôk hdĭp bi năng hŏng Pô anăn. Klei yuôm kdlưn hĭn, čiăng kơ mơ̆ng knhuah dôk hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê, khăp kơ phung riêng gah phung ƀuôn sang Israel, snăn phung ƀuôn sang čar riêng gah srăng thâo kral Aê Diê jing Pô bŏ hŏng klei myang leh anăn mdrŏng hŏng klei khăp kơ anak mnuih.

Aê Diê iêu drei leh anăn bi mtlaih drei brei jing anak Ñu, amâo djŏ ôh čiăng kơ drei dôk bi kƀŭt hjăn păn hdơ̆ng drei pô hlăm plao êa Sang Aê Diê, knŏng kăp mă tŭ klei khăp mơ̆ng Aê Diê, ƀiădah amâo mâo hdĭp bi êdah klei khăp kơ phung riêng gah ôh. Ƀiădah mklăk wĭt, Ñu čiăng yua drei msĕ si phung tiŏ nao bi ala kơ klei khăp Aê Diê ti krah lăn ala anei. Knhuah hdĭp thâo khăp, Khua Yang čiăng drei mđing anăn jing sa knhuah hdĭp bŏ hŏng klei thâo pap ti anăp klei dleh knap phung riêng gah drei, mâo ai tiê bi mguôp čiăng đru sĭt êmĭt, khă ngă sa mta bruă điêt dưn mơh, msĕ si brei kơ digơ̆ sa bliư̆ huă trei, kăn huĭ dleh kăp răng mgang phung dôk kŏ krei asei hjăn. Khua Yang Yêsu mtô lač, hlei pô ngă bruă anăn kơ mnuih mkăn jing ngă kơ Khua Yang yơh (Y‑Mathiơ 25:40). Čiăng dưi djă pioh nanao knhuah hdĭp thâo khăp uêñ, brei drei mâo klei bi mguôp sĭt suôr hŏng Khua Yang. Knŏng tơdah drei mâo klei bi mguôp hŏng phŭn klei khăp kơh, drei dưi dôk hdĭp thâo khăp nanao.

Si ngă, klei hdĭp drei bi êdah leh mơ̆ klei khăp msĕ si klei Khua Yang čiăng yua drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih brei kâo bi êdah knhuah hdĭp thâo khăp mơ̆ng Khua Yang kơ phung riêng gah kâo, čiăng kơ hŏng klei hdĭp kâo, lu mnuih thâo kral Ih jing phŭn klei khăp hlŏng lar.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 4:1-5:16

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcCà Mau: Mục sư Phó Hội Trưởng I Giảng Bồi Linh (trực tuyến) Cho Giới Trẻ Nhân Ngày Thanh Thiếu Niên Tin Lành
Bài tiếp theoĐại Sứ Tình Yêu Thương – 13/10/2021