Pô Mprăp Êlan Kơ Khua Yang – 21/12/2023

2336

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y‑Luk 1:5-17

Êlan kliăng: “Gơ̆ srăng nao ti anăp Khua Yang hŏng ai mĭn leh anăn klei myang Y‑Êli, čiăng bi grăng ai tiê phung ama hŏng phung anak diñu, leh anăn bi wir phung amâo thâo gưt asăp kơ klei thâo mĭn phung kpă, čiăng mkra sa phung găp djuê bi jăk kơ Khua Yang.” (Y‑Luk 1:17)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si klei hdĭp Y‑Yôhan Pô ngă Ƀaptem mprăp leh čiăng dưi jing pô mprăp êlan kơ Khua Yang? Ya bruă ngă mprăp êlan kơ Khua Yang? Si diih mprăp ai tiê hlăm yan bi hdơr hruê kkiêng kơ Khua Yang Yêsu thŭn anei?

Hlăm pă êtuh thŭn, Aê Diê amâo lač ôh sa klei hŏng phung ƀuôn sang Ñu. Truh mmông, Ñu mprăp leh sa čô mnuih anăn jing Y‑Yôhan hlue si klei hưn êlâo hlăm hdruôm hră Y‑Malaki 4:5-6. Y‑Yôhan Pô ngă Ƀaptem jing khua pô hưn êlâo knhal tuč hlăm Klei Bi Mguôp Hđăp mơ̆ng leh ênuk Khua pô hưn êlâo Y‑Malaki, leh anăn ăt jing mnuih knhal tuč ngă khua pô hưn êlâo (Y‑Luk 16:16). Wăt tơdah khua hĭn kơ Khua Yang Yêsu năm mlan (Y‑Luk 1:26) ƀiădah Y‑Yôhan Pô ngă Ƀaptem ăt mprăp ai tiê jing pô mprăp êlan kơ bruă Khua Yang Yêsu ti lăn ala. Dĭng buăl jăk brei thâo klei kkiêng kơ Y‑Yôhan Pô ngă Ƀaptem srăng ba klei mơak, klei čang hmăng kơ phung riêng gah “Ih srăng mâo klei hơ̆k kdơ̆k leh anăn klei mơak mñai, leh anăn lu mnuih srăng mơak kyua klei kkiêng kơ gơ̆” (êlan 14).

Pô mprăp êlan kơ Khua Yang “srăng dưi mpŭ ti anăp Khua Yang”, anăn brei mprăp sa klei hdĭp doh jăk čiăng Yang Mngăt Jăk kiă kriê leh anăn ktrâo atăt ba klei tŭ dưn lu hĭn kơ Khua Yang, amâo djŏ ôh jing sa klei hdĭp phưi tha hlăm klei soh, tui si čiăng leh anăn soh jhat msĕ si sa čô mnuih kpiê gai (êlan 15). Pô mprăp êlan kơ Khua Yang brei thâo hdră kñăm klei hdĭp pô jing kban mkŏ ba phung mkăn truh hŏng Aê Diê, “Gơ̆ srăng bi wĭt lu phung anak êkei Israel kơ Khua Yang Aê Diê diñu” (êlan 16). Pô mprăp êlan kơ Khua Yang brei knang kơ klei hơêč hmưi leh anăn ai ktang mơ̆ng Khua Yang čiăng truh hŏng phung mnuih soh ka kmhal kơ klei soh. Čiăng dưi ngă snăn, klei hdĭp Y‑Yôhan Pô ngă Ƀaptem brei myơr jih klei hdĭp, săn asei, thâo gĭr, đru lu mnuih mkăn lăm lui ai tiê khăng, hrô kơ anăn jing ai tiê luă gŭ, êdu êun čiăng thâo knang leh anăn srăng bi mlih tơdah hmư̆ Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang Yêsu Krist jing Pô srăng hriê (êlan 17).

Phung ƀuôn sang Khua Yang hlăm tar rŏng lăn dôk mŭt hlăm yan bi hdơr hruê kkiêng Khua Yang Yêsu. Klei hriăm mñă kơ drei, ai tiê anak mnuih leh ngă soh amâo mdê ôh hŏng êlan kdlŭt kdlăt, dleh găn êrô, bŏ hŏng boh tâo mâo lu klei soh. Grăp čô drei brei mprăp ai tiê čiăng kơ Yang Mngăt Jăk kiă kriê leh anăn čiăng kơ Khua Yang Yêsu dưi dôk mbĭt. Mbĭt anăn ăt brei knang kơ klei pap Khua Yang dưi hĭn hŏng klei mplư, amâo uêñ kơ dleh dlan, amâodah klei arăng mưč mač, ƀuah ăl čiăng atăt ai tiê găp djuê leh anăn ƀĭng găp nao kơ Khua Yang Yêsu čiăng kơ digơ̆ ăt mâo klei hơ̆k mơak leh anăn jăk mơak lă lar msĕ drei.

Drei dôk mprăp ai tiê pô čiăng drông Noel mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Yang Mngăt Jăk kiă kriê leh anăn ktrâo atăt klei hdĭp kâo đuĕ kbưi mơ̆ng klei soh. Akâo kơ Ama thiăm ai ktang mrâo čiăng kâo jhŏng nao hŏng phung găp djuê, ƀĭng găp đru digơ̆ mprăp ai tiê mă tŭ Klei Mrâo Mrang Jăk bi mtlaih mơ̆ng Khua Yang Pô Bi Mtlaih Yêsu. Kâo wah lač hlăm Anăn Khua Yang Yêsu Krist, Amen.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Bi Êdah 6:12-8:6

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTus Neeg Kho Kev Tos Tus Tswv – 21/12/2023 
Bài tiếp theoNgười Dọn Đường Cho Chúa – 21/12/2023