Phú Yên: Lễ Tấn Phong Mục sư Tại Nhà Thờ Tin Lành Tuy Hòa

5455

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9 giờ ngày 31/01/2018 tại nhà thờ Tin Lành Tuy Hòa – tỉnh Phú Yên, Hội đồng Thẩm vấn và Tấn phong Mục sư (HĐTV & TPMS) khu vực I đã tổ chức Lễ Tấn Phong Mục sư.

09 Mục sư Nhiệm chức cầu phong gồm:

  1. MSNC Lê Thành Hòa, Quản nhiệm Hội Thánh Xuân Quang, tỉnh Quảng Ngãi
  2. MSNC Phan Anh Trí, Phụ tá QN HT Cẩm Long, tỉnh Quảng Nam
  3. MSNC Võ Văn Hiển, QN HT Vĩnh Điện, tỉnh Quảng Nam
  4. MSNC Huỳnh Hữu Nghĩa, QN HT Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
  5. MSNC Bùi Tấn Lực, QN HT Phú Lãnh, tỉnh Quảng Nam
  6. MSNC Trần Ngọc Anh, QN HT Phước Thiện, tỉnh Quảng Ngãi
  7. MSNC Nguyễn Đình Quát, QN HT Phú Đông, tỉnh Phú Yên
  8. MSNC Ksor Liếu, QN HT Suối Bạc, tỉnh Phú Yên
  9. MSNC Lê Đức Thỏa, QN HT Hòa An, tỉnh Phú Yên

Hiện diện trong buổi lễ có Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng HTTLVN; Mục sư Nguyễn Hữu Bình – Phó Hội trưởng II; Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký TLH, chủ tịch HĐTV & TPMS khu vực I; các Mục sư trong HĐTV & TPMS khu vực I, các vị Ủy viên TLH; Ban Đại diện các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi và có khoảng 400 tôi con Chúa từ khắp nơi về tham dự. Ngoài ra còn có đại diện các cấp chính quyền sở tại nhận lời mời tham dự và chúc mừng.

Mục sư Phan Ân – Ủy viên HĐTV & TPMS khu vực I hướng dẫn chương trình có lời chào mừng và giới thiệu. Mục sư Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện dâng chương trình lên Đức Chúa Trời Ba Ngôi xin Ngài tể trị và ban phước.

Sau các bài Thánh ca của các ban hát lễ. Nương trên Lời Chúa trong câu gốc 1 Cô-rinh-tô 4:2  “Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành”, Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường giảng trao sứ điệp tấn phong Mục sư với đề tài Đầy Tớ Trung Thành. Là Đầy tớ của Đấng Christ, người quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cần phải trung tín với Chúa và làm đẹp lòng Ngài. Mục sư Phạm Sính, UV TLH, cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận thực hiện nghi thức Tấn phong cho 9 MSNC cầu phong. Mục sư đoàn cùng đặt tay hiệp lòng cầu nguyện cho 9 vị Tân Mục sư.

Đại diện Tổng Liên Hội, Ban Đại diện các tỉnh và Hội Thánh có lời chúc mừng và tặng quà cho các Tân Mục sư. Đại diện các Tân Mục sư cũng có lời bày tỏ tâm chí với Giáo hội và Hội Thánh.

Mục sư Võ Đình Đán, UV/TLH đã cầu nguyện tạ ơn Chúa. Chương trình lễ kết thúc lúc 11 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Y-Ky Êban.

TTV. Mục sư Lê Đức Thỏa


Nhà thờ Tin Lành Tuy Hoà


Quang cảnh buổi lễ


Mục sư Phan Ân hướng dẫn chương trình


Mục sư Nguyễn Hữu Bình cầu nguyện khai lễ


Ban hát Hội Thánh Tuy Hòa tôn vinh Chúa


Ban hát Mục sư – Truyền đạo tôn vinh Chúa


Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường giảng trao sứ điệp


Mục sư Phạm Sính cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa


Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận cử hành nghi thức tấn phong


Mục sư Phan Văn Cử đọc biên bản và quyết định tấn phong Mục sư


Mục sư đoàn đặt tay cầu nguyện


Ban hát gia đình các Tân Mục sư tôn vinh Chúa


Đại diện Tổng Liên Hội chúc mừng


Mục sư Lê Thành Hoà đại diện các Tân Mục sư bày tỏ tâm chí


Mục sư Võ Đình Đán cầu nguyện tất lễ