Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Kon Tum 2019

796

HTTLVN.ORG – Nhận biết nhu cầu tâm linh của tôi con Chúa trong tỉnh Kon Tum là phải hiệp một với nhau hơn nữa để gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa, Nhân sự Đại diện Tin Lành tỉnh Kon Tum cậy ơn Chúa và hiệp cùng với các Hội Thánh và tôi con Chúa trong tỉnh tổ chức Hội đồng Bồi linh tỉnh Kon Tum lần II vào ngày 10/9/2019 tại nhà thờ Tin Lành Đắk Ruồng.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II HTTLVN đến dự và rao giảng sứ điệp bồi linh cho Hội đồng.

Với chủ đề “Hiệp Một”, Hội đồng được nhắc nhở qua câu Kinh Thánh nền tảng Rô-ma 12:5 “…chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau”.

Mục sư Phạm Hồng Liêm, Nhân sự Đại diện tỉnh Kon Tum khai mạc Hội đồng

Các ban hát tôn vinh Chúa

Buổi sáng, Mục sư Phó Hội trưởng II rao giảng sứ điệp “Để Có Được Sự Hiệp Một” nương trên phần Kinh Thánh Phi-líp 2:3-4, kêu gọi tôi con Chúa không tranh cạnh, không tìm kiếm hư vinh, sống khiêm nhường và phải biết quan tâm đến người khác.

Buổi chiều, nương trên Kinh Thánh 1 Cô-rinh-tô 3:6-8, Mục sư diễn giả rao giảng sứ điệp “Để Hiệp Một Trong Sự Phục Vụ”, khích lệ tôi con Chúa phải nhận biết giá trị thật của mình, nhận biết quyền chủ tể của Chúa, phối hợp chặt chẽ trong công tác và tin rằng Chúa sẽ ban thưởng xứng đáng.

Cảm ơn Chúa đã cho nhiều tôi con Chúa và quý khách mời đã về dự Hội đồng. Qua hai bài giảng bồi linh trên, nhiều tôi con Chúa đã nhận biết đời sống mình còn nhiều sai trái với lời Chúa dạy, đã khiến Hội Thánh thiếu sự hiệp một. Mọi người đã ăn năn với Chúa và cầu xin Chúa tha thứ cũng như ban thêm ơn để sửa đổi.

Hội đồng cùng được dự Thánh Lễ Tiệc Thánh qua sự cử hành của Mục Sư Dương Quang Hòa, Uỷ viên TLH

Tôi con Chúa ra về trong niềm vui và sức mới Chúa ban.

TTV. MS Lê Phương Thành