Ông Môi-se: Đức Tin Lựa Chọn – 13/3/2024

6524

 

 

Hê-bơ-rơ 11:23-28

“Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ê-díp-tô, vì người ngửa trông sự ban thưởng” (Hê-bơ-rơ 11:26).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se đã có những lựa chọn nào bởi đức tin? Đâu là bí quyết giúp ông có thể có những lựa chọn như vậy? Bạn cần có quyết định lựa chọn nào trong đời sống đức tin của mình hôm nay?

Nếu ông Áp-ra-ham được xem là người khai sinh dân tộc Y-sơ-ra-ên thì ông Môi-se là vị lãnh tụ định hình nên bản sắc dân tộc, và tên tuổi ông gắn liền với Luật pháp. Người Do Thái luôn ngưỡng mộ ông Môi-se về những việc vĩ đại ông đã làm, nhưng trước giả thư Hê-bơ-rơ khẳng định rằng ông là con người của đức tin.

Trước hết, đức tin của ông Môi-se được ảnh hưởng từ cha mẹ là những người đã tin tưởng tuyệt đối và trao phó con trai mình vào trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Đến khi trưởng thành, ông Môi-se có đức tin riêng của mình thể hiện qua những lựa chọn. Ông chọn từ bỏ danh hiệu hoàng tử Ai Cập; chọn từ bỏ những lạc thú của thế gian mà ông dễ dàng có được trong danh phận ấy, vì ông biết những điều đó không đẹp lòng Chúa; chọn chấp nhận đứng chung với dân Chúa trong thân phận nô lệ thấp hèn (câu 24-25). Ông Môi-se sống trước Chúa Giê-xu đến tận 1.500 năm, nhưng khi chọn chịu khổ chung với dân Chúa, ông được kể là chịu khổ chung với Đấng Cứu Thế trong cùng một sứ mạng là giải cứu dân Chúa ra khỏi tình trạng thê lương của họ (câu 26). Tiếp đến, ông chọn vượt trên nỗi sợ từ những đe dọa của Pha-ra-ôn để kiên trì với sứ mạng đem dân Y-sơ-ra-ên rời Ai Cập (câu 27). Cuối cùng, ông chọn tin cậy nơi chương trình giải cứu và sự bảo vệ của Chúa khi tổ chức lễ Vượt Qua đầu tiên (câu 28).

Trước giả thư Hê-bơ-rơ nêu rõ bí quyết về những sự lựa chọn của ông Môi-se qua hai lần sử dụng liên từ “vì”: “vì người ngửa trông sự ban thưởng” (câu 26b) và “vì người đứng vững như thấy Đấng không thấy được” (câu 27b). So với những châu báu của Ai Cập hay lạc thú của thế gian, phần thưởng đến từ Chúa là lớn hơn hết thảy. So với việc sợ cơn giận của vị vua Ai Cập đầy quyền thế và hung tàn mà ai cũng có thể thấy, ông chọn kính sợ và vâng theo Đức Chúa Trời, Đấng chủ tể của toàn cõi vũ trụ.

Khi chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời thay vì con người, trông mong phần thưởng từ trời thay vì từ nơi thế gian, chúng ta cũng sẽ can đảm và mạnh mẽ để lựa chọn những điều làm vui lòng Chúa. Đó là chọn trung tín tuyên xưng đức tin cho dù gặp phải sự bắt bớ; chọn làm điều chính trực ngay cả khi đối mặt với áp lực từ những người có thẩm quyền; chọn sống theo Lời Chúa dạy cho dù xung quanh không ai ủng hộ, thậm chí bị cười chê. Chính những sự lựa chọn đó đang bày tỏ đức tin của chúng ta nơi Chúa.

Bạn đang bày tỏ đức tin của mình như thế nào qua những sự lựa chọn hằng ngày?

Lạy Chúa, xin giúp con biết kính sợ Ngài và trông đợi phần thưởng từ Ngài để có thể có những quyết định lựa chọn khôn ngoan, làm vui lòng Chúa trong mỗi tình huống con đối mặt mỗi ngày. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 19

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcY-Môis: Klei Đăo Ruah – 13/3/2024
Bài tiếp theoSóc Trăng: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 03/2024