Ớ Sa-Tan, Hãy Lui Ra Đằng Sau Ta! – 24/5/2024

4962

 

 

Ma-thi-ơ 16:21-23

“Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán cùng Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (câu 23).

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu báo trước cho các môn đồ biết điều gì về Ngài? Phản ứng của Sứ đồ Phi-e-rơ ra sao? Vì sao Chúa phán với ông như vậy? Bạn cần làm gì để không hiểu sai ý muốn Chúa?

Sau khi Chúa Giê-xu nói trước về tương lai của Hội Thánh, Ngài tiếp tục bày tỏ cho các sứ đồ biết Ngài phải chịu khổ, chịu chết, và sẽ sống lại. Đây là lần đầu tiên Chúa báo trước về sự chết của Ngài. Khi nghe Chúa phán như vậy, Sứ đồ Phi-e-rơ đã kéo riêng Ngài ra và trách, “Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! Sự đó sẽ không xảy đến cho Chúa đâu!” (câu 22).

Trong suy nghĩ của người Y-sơ-ra-ên nói chung, họ tin Đấng Mê-si-a sẽ đến để làm vua và Ngài sẽ dùng quyền năng của Ngài để chiến thắng mọi kẻ thù. Vì thế Sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ rằng đó không phải là ý muốn của Đức Chúa Cha, và Ngài sẽ không để cho Chúa Giê-xu phải chịu chết cách nhục nhã như vậy. Nhưng thật ngạc nhiên khi Chúa Giê-xu phán cùng Sứ đồ Phi-e-rơ rằng, “Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta” (câu 23). Những gì Sứ đồ Phi-e-rơ nghĩ cũng giống như những gì ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giê-xu trong đồng vắng, đó là Ngài có thể trở nên vĩ đại mà không cần phải chết chuộc tội cho con người (Ma-thi-ơ 4:6). Đó là cám dỗ của sự ích kỷ vì Sa-tan cám dỗ Chúa chỉ nghĩ cho mình mà không cần quan tâm đến ý muốn và chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu trách Sứ đồ Phi-e-rơ vì ông đang hiểu sai về chương trình cứu chuộc, và chính ông đang bị ma quỷ cám dỗ cản trở chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

Ngày nay, nếu chúng ta không trung tín dành nhiều thời gian đọc, học Lời Chúa và tương giao với Ngài, chúng ta cũng sẽ dễ hiểu lầm hoặc hiểu sai ý muốn của Chúa. Điều này hết sức nguy hiểm vì chúng ta dễ dàng rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ khi nghĩ rằng Đức Chúa Trời không công bình, không quan tâm, không yêu thương, không giải cứu mình v.v…, khiến chúng ta dần trở nên vô tín và không còn nhờ cậy Chúa, thờ phượng Ngài nữa. Hoặc có thể chúng ta sẽ trở nên người cản trở hoặc gây rối loạn công việc Chúa trong ban ngành hay Hội Thánh khi nghĩ rằng Chúa không muốn tôi làm điều này, Chúa chỉ muốn tôi làm điều kia v.v… Tệ hơn nữa, chúng ta sẽ gây vấp phạm cho nhiều người khác khi có những nhận định sai lạc về chương trình và ý muốn của Chúa trên cuộc đời của họ. Xin Chúa cho chúng ta luôn gắn bó với Chúa và Lời Ngài để không sa vào mưu chước cám dỗ của Sa-tan.

Bạn có học hiểu chương trình và ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của bạn không?

Kính lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con luôn gắn bó với Lời Ngài để con hiểu biết Ngài rõ hơn hầu cho ma quỷ không thể cám dỗ con làm gương xấu hoặc làm vấp phạm người khác trong đức tin. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Lê-vi Ký 17

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKdŭn Đuĕ Mơ̆ng Kâo, Ơ Satan! – 24/5/2024
Bài tiếp theoThơ: NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG