Noi Theo Thánh Linh – 4/1/2021

1843

 

Rô-ma 8:3-4

“hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Luật pháp có những giới hạn nào? Vì sao? Đức Chúa Trời đã giải quyết tình trạng này như thế nào? Kết quả công việc của Đức Chúa Trời là gì? Kết quả này được thể hiện thế nào trong thực tế?

Đức Chúa Trời đã ban cho con người Luật Pháp tốt lành và thiêng liêng, nhưng tại đây Sứ đồ Phao-lô cho biết giới hạn của Luật Pháp: “Vì điều chi luật pháp không làm nổi,… thì Đức Chúa Trời đã làm rồi” (câu 3a). Luật Pháp không làm cho “sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta” (câu 4a), nghĩa là Luật Pháp không làm cho con người công bình trước mặt Đức Chúa Trời mà cũng không hề giúp con người thực hành sự công bình cách trọn vẹn. Thật ra, không phải Luật Pháp “yếu đuối” nhưng “tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối” (câu 3a), nghĩa là bản chất hư hoại của con người làm cho Luật Pháp trở nên vô hiệu. Mục sư Martyn Lloyd-Jones dùng một minh họa như sau: Bạn đang đào đất bằng cái thuổng và bất ngờ gặp một vùng đất cứng khiến cán thuổng bị gãy. Cái thuổng trở nên vô hiệu không phải vì lưỡi thuổng, nhưng là vì sự “yếu đuối” của cái cán bằng gỗ. Luật Pháp chính là lưỡi thuổng, và cái cán chính là con người ở dưới quyền lực tối tăm.

Để giải quyết giới hạn của Luật Pháp, Đức Chúa Trời đã “sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” (câu 3b). Qua sự nhập thể của Chúa Giê-xu, và trong xác thịt con người, Ngài đã nhận lấy sự “đoán phạt tội lỗi” thay cho con người, để bởi đó những ai bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, nhận được “sự công bình mà luật pháp buộc phải làm” (câu 4a), nghĩa là nhận được sự công bình trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ.

Kết quả này được thể hiện trong đời sống của Cơ Đốc nhân để khiến cho họ “chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh” (câu 4b). “Noi theo” nghĩa là “bước đi”, nói đến thói quen, khuynh hướng trong đời sống hay lối sống. Sự khác biệt giữa người tin Chúa và người chưa tin không chỉ là địa vị người đó trước mặt Đức Chúa Trời mà còn là cách sống mỗi ngày của họ. Người chưa tin Chúa luôn bước theo xác thịt vì họ ở dưới sự kiểm soát của tội lỗi, tội lỗi cai trị họ (Rô-ma 6:12-14). Người tin Chúa có thể bước theo Thánh Linh mặc dù vẫn sống trong xác thịt “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (câu 2).

Hãy cùng đồng thanh với Sứ đồ Phao-lô chúc tán Đức Chúa Trời: “Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ, là Chúa chúng ta” (Rô-ma 7:24-25).

Bạn có luôn noi theo Thánh Linh trong cuộc sống mình không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài đã ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu và ban Đức Thánh Linh cho con để sống cuộc đời mới trong Ngài. Xin cho con luôn noi theo Thánh Linh trong đời sống con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 4

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org