Những Người Được Chọn Lên Cùng Chúa – 30/7/2021

2625

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:1-11

“Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy. Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người” (câu 1-2).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Chúa Trời quy định những khoảng cách nào để người Y-sơ-ra-ên có thể lên cùng Ngài? Câu 10-11 mô tả Giê-hô-va Đức Chúa Trời như thế nào? Bạn có thể đến gần Chúa ở khoảng cách nào? Tại sao bạn biết Chúa cho phép bạn đến gần Ngài như vậy?

Dân tộc Y-sơ-ra-ên được Giê-hô-va Đức Chúa Trời chọn giữa vòng các dân tộc, biệt ra thánh để thờ phượng và phục sự Ngài. Tuy vậy, Chúa quy định ba khoảng cách cho ba đối tượng Y-sơ-ra-ên lên cùng Ngài tại núi Si-na-i: Dân chúng không được phép lên núi, chỉ ở dưới chân núi; các ông Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi trưởng lão được lên cùng Đức Giê-hô-va nhưng phải đứng thờ lạy ở đằng xa; chỉ ông Môi-se mới được phép đến gần Ngài (câu 1-2). Những khoảng cách này được quy định tương tự cấu trúc của Đền tạm: phần sân ngoài hay hành lang là nơi dân chúng tụ họp, nơi thánh dành cho các thầy tế lễ phục sự Chúa, và nơi chí thánh chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được vào (Xuất Ê-díp-tô Ký 25-40; Hê-bơ-rơ 9:1-10).

Bảy mươi bốn người tôn trọng giữa vòng dân chúng được chọn và ban cho đặc ân lên núi Si-na-i, đứng từ xa để thờ phượng và chiêm ngưỡng Chúa (câu 1,9) Họ nhìn thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, dưới chân Ngài có một vật giống như bích ngọc trong ngần, khác nào như trời xanh (câu 10). Chúa không đưa tay hành hại những người được tôn trọng này, nhưng họ nhìn thấy Đức Chúa Trời thì ăn và uống (câu 11). Chúa thánh khiết tuyệt đối, không ai nhìn thấy Ngài mà sống sót nhưng Ngài đã gọi tên, cho phép bảy mươi bốn vị lãnh đạo của tuyển dân được chiêm ngưỡng vinh quang của Ngài.

Khi Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, bức màn ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh bị xé rách từ trên xuống dưới, với ý nghĩa mọi sự ngăn cách đã được xóa bỏ (Ma-thi-ơ 27:50-51). Khi chúng ta ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa và Chủ của mình, huyết báu của Ngài làm sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Chúng ta được xưng công chính, được làm thầy tế lễ của nhà vua, được tự do đến gần Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Dù không nhìn thấy Ngài bằng mắt trần nhưng chúng ta có thể cảm nhận sự hiện diện, dẫn dắt và năng quyền của Chúa trên đời sống của mình. Bất cứ ở đâu và khi nào, chúng ta cũng có thể đến gần Chúa, trải lòng với Ngài, đồng thời lắng nghe tiếng phán êm dịu của Chúa cũng như tiếng dạy khuyên của Cha yêu dấu.

Bạn có nhận biết sự hiện diện của Chúa và sống trong sự tương giao với Ngài luôn không?

Lạy Cha chí thánh rất yêu dấu của con! Con cảm ơn Chúa vô cùng vì Ngài đã ban cho con đặc ân đến gần và tương giao mật thiết với Ngài qua giao ước trong huyết của Chúa Giê-xu. Xin Cha giúp con trân quý những giờ phút được ở bên Ngài, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, và xin dùng con làm chứng nhân cho những người chưa tin.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 9:16-10:15

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcPhung Dưi Ruah Đĭ Nao Kơ Aê Diê – 30/7/2021
Bài tiếp theoThơ: Sống Trong Ân Điển