Thơ: Sống Trong Ân Điển

492

Tạ ơn Thiên Chúa đã trao ban
Ân điển thế nhân thoát cơ hàn
Vì trong Ngài suối nguồn ơn phước
Như mưa tuôn đổ nước ngập tràn.

Ân điển Chúa Trời đến mọi nơi
Trong huyết Giê-xu mua chuộc rồi
Ngày nay được cứu nhờ ân điển
Công giá Con Trời thế nhân ơi.

Mọi sự Cha ban xuống thế trần
Lối sống giảng hòa giữa thế nhân
Kíp đi rao báo ơn Thần hựu
Đưa nhiều chiên lạc đến hồng ân.

Nghĩ đời ngắn ngủi tựa mây trôi
Trong ơn thương xót Chúa cao vời
Lấy chi so sánh ơn trời biển
Chúa vẫn tìm người khắp mọi nơi.

Nhờ ân điển Chúa chuộc mua ta
Xóa bỏ cách ngăn đến phục hòa
Thiên đàng rộng mở nơi đất thấp
Nhân loại quay về sống nhà Cha.

 Tân Phan

Bài trướcNhững Người Được Chọn Lên Cùng Chúa – 30/7/2021
Bài tiếp theoCầu nguyện trong thử thách