Nhận Biết Và Yêu Thương – 26/3/2024

5447

 

 

I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12-13

Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. Hãy lấy lòng rất yêu thương đối với họ vì cớ công việc họ làm. Hãy ở cho hòa thuận với nhau” (câu 12-13).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca những điều gì? Khi Hội Thánh sống đúng theo Lời Chúa dạy thì kết quả thế nào? Bạn đã thực hiện lời dạy này ra sao?

Sứ đồ Phao-lô mở đầu bằng cụm từ: “Hỡi anh em, xin anh em…” Là sứ đồ của Chúa nhưng ông không dùng thẩm quyền để buộc con dân Chúa phải vâng lời. Ông lấy lòng yêu thương nài xin anh em vì ông ý thức thẩm quyền là của Chúa chứ không phải do chức vụ mà có.

Động từ dịch là “kính trọng” trong câu 12 nguyên văn tiếng Hy Lạp là εἰδέναι (eidenai) nghĩa là “thừa nhận, công nhận, biết, nhận biết”. Tất cả những động từ eidenai khi dùng trong Tân Ước đều được dịch là “biết” (xem Lu-ca 20:7; I Cô-rinh-tô 2:2; Ê-phê-sô 1:18; Cô-lô-se 2:1; 4:6; Tít 1:16…). Sứ đồ Phao-lô dạy con dân Chúa cần phải nhận biết những người có công khó hướng dẫn và dạy dỗ mình trong Chúa, ví cớ công việc khó nhọc họ làm, hãy quý trọng họ và lấy lòng rất yêu thương đối với họ (câu 12-13a). Vì sao cần phải nhận biết? Vì Hội Thánh luôn có những giáo sư giả, tiên tri giả, người chăn thuê xen vào, họ khoe khoang về chức vụ, bằng cấp, lấy lời khôn khéo, giả ngụy để lừa dối bầy chiên và tìm kiếm danh lợi, nhưng người chăn thật luôn chịu khó nhọc phục vụ bầy chiên trong tinh thần tôi tớ giống Chúa Giê-xu. Điều quan trọng cần nhận biết nữa là người chăn phải “tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo” (câu 12b), tức phải dạy dỗ đúng theo Lời Chúa vì chỉ có Lời Chúa mới có quyền năng “bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ” để con dân Chúa được gây dựng đức tin và sống tỉnh thức, tiết độ trong những ngày sau rốt. Đây là điều Chúa muốn con dân Chúa cần sáng suốt nhận biết.

Khi Hội Thánh mỗi người cùng nhau làm tròn bổn phận và trách nhiệm Chúa giao, khi người chăn vất vả làm tròn trọng trách chăn bầy, chịu khó nhọc nuôi dưỡng, chăm sóc bầy chiên đúng Lời Chúa dạy, kết quả tất yếu là sẽ được con dân Chúa nhận biết, tôn trọng, và yêu thương. Từ đó, Hội Thánh sẽ hiệp một trong thân thể Đấng Christ, hòa thuận với nhau, cùng nhau gây dựng và phát triển Nước Chúa trong những ngày chờ đợi Chúa tái lâm (câu 13b).

Nhiều khi chúng ta thích kể công, thích người khác phải nhận biết công khó của mình, hoặc đòi hỏi người khác phải tôn trọng mình vì mình thế này, thế nọ… Sự kể công, đòi hỏi lẫn nhau như vậy chứng tỏ Chúa không có chỗ đứng trong đời sống chúng ta, và rất dễ dẫn đến xung đột, chỉ có lòng khiêm cung phục vụ đúng theo Lời Chúa dạy, chúng ta mới có thể sống hòa thuận với nhau.

Bạn có nhận biết, yêu thương, tôn trọng người khó nhọc chăm sóc bầy chiên không?

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con thường thích đòi hỏi hơn là phục vụ. Xin cho con hết lòng, chịu khó nhọc chăm sóc nhau theo Lời Chúa dạy để góp phần đem lại hòa thuận trong Hội Thánh. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 32

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcThâo Kral leh anăn Thâo Khăp – 26/3/2024
Bài tiếp theoTư vấn Cơ Đốc: Chương 6 – NỖI LO ÂU (phần 1)