Ngày 9/7/2015: Vấn Đề Dục Vọng

826

I Cô-rinh-tô 6:12-14

 “Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi” (câu 12).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên hai lý luận nào thường được được dùng để biện minh cho lối sống phóng túng về tình dục (câu 12a, 13a)? Ông đã trả lời cho hai lý luận này thế nào (câu 12b, 14)? Bài học hôm nay giúp bạn tìm ra câu trả lời nào cho những vấn đề về tình dục trước hôn nhân, hôn nhân đồng giới, sách báo phim ảnh đồi trụy?

 

Vào thời Sứ đồ Phao-lô, các tín hữu tại thành phố Cô-rinh-tô sống trong một môi trường xã hội đầy nhục dục. Sự thỏa mãn dục vọng được cổ xúy và lan tràn khắp nơi ngay cả trong những nơi thờ tự của các ngoại giáo. Điều này xuất phát từ quan điểm cho rằng chỉ có linh hồn là cao quý, còn thân thể là những điều thấp kém, không đáng quan tâm. Hơn nữa việc thỏa mãn nhu cầu xác thịt chỉ là sự đáp ứng bản năng của con người mà thôi.

 

Chịu ảnh hưởng từ xã hội, nhiều tín hữu tại Cô-rinh-tô thời ấy đã cho rằng: “Đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn” (câu 13a). Nói cách khác, nếu thân thể có những đòi hỏi về dục vọng, hãy thỏa mãn nó, và tính dục cũng chỉ để phục vụ thân xác con người. Hơn thế nữa, họ đã cố gắng “thiêng liêng hóa” quan điểm sai trật này bằng lý luận cho rằng Chúa Giê-xu đã chịu chết vì tội lỗi con người, do đó những người tin nhận Chúa có sự tự do để làm mọi thứ. Họ cho rằng: “Mọi sự tôi có phép làm” (câu 12a).

 

Sứ đồ Phao-lô đã bác bỏ những lý luận sai lạc trên. Ông cho biết những người tin nhận Chúa Giê-xu được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi để sống một cuộc đời mới, một cuộc đời tự do trong Chúa chứ không phải là tự do trong xác thịt. Nói cách khác, đó là một cuộc đời có khả năng tự do làm theo ý muốn Chúa, một cuộc đời để Chúa tự do cai trị và hành động trong mình, thay vì tự do làm theo mọi điều xác thịt đòi hỏi (câu 12b).

 

Một người sống như vậy sẽ làm những điều có ích. Đó là những điều có ích cho cá nhân người hành động, vì những điều sẽ giữ người đó trong sự tốt lành, bình an và không hủy họai cuộc đời của người đó. Đó là những điều có ích cho những người chung quanh vì những điều đó sẽ tôn trọng quyền lợi của những người chung quanh và giữ gìn một môi trường sống lành mạnh. Đó là những điều có ích cho Đức Chúa Trời vì những điều đó sẽ làm vinh quang Danh Ngài.

 

Hơn thế nữa, Sứ đồ Phao-lô còn chỉ ra rằng thân thể chúng ta là điều quý giá trước mặt Chúa. Thân thể được tạo dựng nên không vì những đòi hỏi của xác thịt, nhưng vì chính Chúa và sự vinh hiển của Ngài (câu 13b). Và thân thể này cũng không phải là vô giá trị và qua đi, nhưng sẽ được sống lại như chính Chúa Giê-xu đã sống lại (câu 14).

 

Thỏa mãn những nhu cầu tính dục không phải là điều sai trái nhưng để cho những đòi hỏi này điều khiển, chi phối, và làm chủ trên cuộc đời chúng ta đến nỗi vì nó mà phá vỡ những sự dạy dỗ từ Lời Chúa, những quy luật tự nhiên của Tạo Hóa, và ngay cả những tiêu chuẩn đạo đức của con người thì đó là tội lỗi.

 

Bạn có để những dục vọng của mình hòa nhập với thế gian không? Ai đang cai trị trên cuộc đời của bạn?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng Ngài cả hồn, linh và thể xác của con. Nguyện cuộc đời con làm vui lòng Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 30.

Bài trướcTrại Hè Thiếu Niên Tin Lành Quảng Nam 2015
Bài tiếp theoLễ Công Nhận Các Chi Hội Tại Tỉnh Lâm Đồng