Ngày 30/1/2017: Ai Sẽ Được Phước?

903

Thi Thiên 128:1-6

1 Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va,
Đi trong đường lối Ngài!
2 Vì ngươi sẽ hưởng công việc của tay mình,
Được phước, may mắn.
3 Vợ ngươi ở trong nhà ngươi
Sẽ như cây nho thạnh mậu;
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ngươi
Khác nào những chồi ô-li-ve.
4 Kìa, người nào kính sợ Đức Giê-hô-va
Sẽ được phước là như vậy.
5 Nguyện Đức Giê-hô-va từ Si-ôn ban phước cho ngươi;
Nguyện trọn đời mình ngươi được thấy sự phước lành của Giê-ru-sa-lem.
6 Nguyện ngươi được thấy con cháu mình!
Nguyện sự bình an giáng trên Y-sơ-ra-ên!

 

Câu gốc: “Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, Đi trong đường lối Ngài!” (câu 1).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Thi Thiên 128 cho biết ai là người sẽ được phước? Thế nào là người kính sợ Chúa? Người kính sợ Chúa được phước hạnh nào? Bạn quyết định hứa nguyện với Chúa điều gì trong những ngày đầu năm âm lịch?

 

Ai là người sẽ được phước? Câu 1 và câu 4 của Thi Thiên 128 đều khẳng định người được phước chính là người “kính sợ Chúa.” Người đời thường quan niệm phước là giàu có về vật chất, thành đạt trong công việc, vì vậy người ta luôn lao vào việc kiếm tiền bằng mọi giá khiến cho mối quan hệ gia đình ngày càng mờ nhạt, lỏng lẽo, và biết bao hệ lụy nảy sinh giữa ông bà, cha mẹ và con cháu khiến cho xã hội luôn phải đau đầu. Thi Thiên 128 cho thấy những người kính sợ Chúa và đi trong đường lối Ngài sẽ hưởng phước hạnh thật ngay trong nếp sống gia đình.

 

Kính sợ Chúa không phải là run sợ đến độ không dám ngước nhìn Chúa hoặc đến gần Ngài, nhưng kính sợ Chúa là tỏ lòng tôn kính Chúa đáng như Ngài phải có. Khi tin nhận Chúa, chúng ta được Chúa ban cho danh phận làm con cái Ngài (Giăng 1:12), được gọi Ngài là Cha (Ma-thi-ơ 6:9), và Chúa Giê-xu cũng từng nói Ngài là bạn hữu (Giăng 15:15), là anh em, chị em của chúng ta (Mác 3:35). Điều này cho thấy Chúa đối với chúng ta thật gần gũi, thân mật chứ không phải là một vị thần cách biệt với con người. Tuy nhiên, không vì vậy mà chúng ta quen thuộc đến độ khinh lờn, coi thường Chúa. Thái độ đúng đắn của chúng ta với Chúa là gần gũi, thân mật với tinh thần tôn kính. Chúa là Cha nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời chí cao. Chúa là bạn hữu nhưng Ngài cũng là Đấng cứu chuộc chúng ta. Câu 1b cho thấy người sống kính sợ Chúa là người “đi trong đường lối Ngài,” có nghĩa là luôn sống nếp sống phù hợp với lời dạy của Chúa. Người biết Chúa, tôn kính Chúa thật sự là người thể hiện Chúa cách rõ ràng trong cuộc sống của mình. Và người sống như vậy sẽ là nguồn phước cho gia đình. Kinh Thánh đưa ra những hình ảnh rất đẹp về gia đình phước hạnh, “cây nho thạnh mậu” tốt tươi, “chồi ô-li-ve” tràn đầy sức sống, con cháu quây quần. Đây là những hình ảnh mà một người dù ở trong hoàn cảnh nào, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ cũng đều mơ ước. Đó chính là phước hạnh thật trong Chúa đáng cho mỗi chúng ta tìm cầu.

 

Trong những ngày đầu năm âm lịch, mỗi người dành thời gian xét lại thái độ của mình với Chúa để điều chỉnh nếp sống mình hầu cho ai nấy nhận lãnh phước hạnh Chúa ban cho mình và gia đình mình. Có thái độ nào chưa đúng với Chúa bạn cần ăn năn và điều chỉnh lại không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lòng biết ơn và tôn kính Ngài trong ngày mùng ba Tết. Tạ ơn Chúa vì Ngài dạy cho con thái độ đúng đắn với Chúa để con nhận được phước hạnh thật trong Ngài. Xin cho con cứ luôn tôn kính Chúa và đi trong đường lối Ngài mỗi ngày.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: A-mốt 1.

Bài trướcNgày 29/1/2017: Thành Đạt Và Thành Công
Bài tiếp theoNgày 31/1/2017: Nương Náu Mình Nơi Chúa