Ngày 25/8/2016: Đấng Hình Phạt Tội Lỗi

885

Giê-rê-mi 1:13-16

“Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời” (Dân Số Ký 14:18).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khải tượng “nồi nước sôi bắn ra từ phương bắc” có ý nghĩa gì? Vì sao Đức Chúa Trời lại hình phạt dân Ngài? Khải tượng trên cho chúng ta học biết gì về Đức Chúa Trời?

 

Đây là khải tượng thứ hai, tiếp theo khải tượng “cây hạnh trổ hoa.” Tiên tri Giê-rê-mi được Đức Chúa Trời bày tỏ cho biết rằng Ngài sẽ hình phạt dân Ngài. Các nước phương Bắc sẽ nổi lên, tấn công, và đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem cùng các thành của người Giu-đa. Các dân tộc phương bắc được Đức Chúa Trời sử dụng như một ngọn roi để Ngài răn dạy tuyển dân của Ngài. Ngoài ra, điều này còn minh chứng rằng Đức Chúa Trời có quyền trên mọi dân tộc, mọi đất nước. Ngài đã chuẩn bị các nước phương Bắc để phục vụ cho chương trình của Ngài.

 

Đức Chúa Trời đặc biệt truyền dạy tuyển dân của Ngài chỉ được thờ phượng một mình Ngài mà thôi (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-6). Nhưng tấm lòng cứng cỏi, bội nghịch đã khiến họ hết lần này đến lần khác phạm tội cùng Đức Chúa Trời, phá vỡ giao ước giữa họ với Ngài. Câu 16 cho biết nguyên nhân dẫn đến hình phạt của Đức Chúa Trời dành cho họ, đó là họ đã phạm tội thờ hình tượng, thắp hương, và thờ lạy những thần tượng do chính tay mình làm ra mà quay lưng với Đức Chúa Trời Chân Thần. Điều nguy hiểm là họ không hoàn toàn từ bỏ việc thờ phượng Đức Chúa Trời nhưng lại đem vào Đền Thờ Ngài những thần tượng khác (Ê-xê-chi-ên 8:1-9:11). Họ đánh đồng vai trò của Đức Chúa Trời Chân Thần với các thần tượng ngoại bang giả dối. Họ tôn thờ vật thọ tạo nhưng lại hạ thấp vị trí của Đấng Sáng Tạo. Chính vì đó, Đức Chúa Trời đã sai phái Tiên tri Giê-rê-mi rao báo sự đoán phạt nặng nề của Ngài cho một dân bội nghịch.

 

Có thể chúng ta không mang về những thần tượng bằng gỗ, đá do tay người chạm trổ để thờ phượng. Cũng như chúng ta không thắp hương cho thần tượng nào khác, song chúng ta cần cẩn thận xét lại đời sống mình, có điều nào hoặc đối tượng nào trong cuộc sống đã được chúng ta đặt ngang bằng với vị trí của Đức Chúa Trời, hay thậm chí cao hơn cả việc thờ phượng Đức Chúa Trời không? Chúng ta bỏ ra ngoài nghe điện thoại của con người ngay khi đang tương giao với Chúa. Chúng ta sẵn sàng bỏ qua sự nhóm lại vì một công việc khác trùng giờ thờ phượng Chúa. Chúng ta ăn tiêu phung phí mà chặt dạ trong dâng hiến v.v… Tất cả những gì đang được đặt ở vị trí ưu tiên trong cuộc sống chúng ta hơn Đức Chúa Trời đều là những hình tượng đang cần được loại bỏ. Nếu không, Đấng hình phạt tội lỗi sẽ không buông tha chúng ta.

 

Có thần tượng nào ngoài Chúa đang chi phối cuộc đời bạn không?

 

Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời Công Chính, Thánh Khiết! Nguyện xin Ngài giúp con luôn trung thành với Chúa là Đấng cứu chuộc con, để trọn đời chỉ thờ phượng và phục vụ một mình Ngài mà thôi.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Phi-e-rơ 5.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Người Jrai Tại Nhà Thờ Tin Lành Plei Breng, Gia Lai
Bài tiếp theoUB.TTN – Lời Chúa Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi (Quý 4)