Ngày 18/7/2015: Chẳng Cất Bỏ Các Nơi Cao

576

II Các Vua 11:17-12:3

“Giô-ách làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, trọn lúc Giê-hô-gia-đa, thầy tế lễ, dạy dỗ người. Song người chẳng cất bỏ các nơi cao đi, dân sự vẫn tế lễ và xông hương trên các nơi cao” (12:2,3).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao Vua Giô-ách làm điều thiện nhưng vẫn còn một số miễu tà thần ở nơi cao chưa phá dỡ? Nguồn gốc của sự thờ tà thần Ba-anh xuất phát từ đâu? Chúng ta học được điều gì qua việc thờ tà thần khó dẹp bỏ này của dân chúng?

 

Vua Giô-ách được Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đem giấu khỏi cuộc thảm sát của bà A-tha-li lúc ông chưa tròn một tuổi. Đến 7 tuổi, ông lên ngôi nên có thể nói ông không bị ảnh hưởng bởi sự thờ thần tượng của bà A-tha-li. Hơn nữa, khi lên ngôi tuổi còn quá nhỏ, ông được Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ, nên suốt thời gian ông Giê-hô-gia-đa còn sống, Vua Giô-ách đã làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va (12:2). Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa đã lập giao ước giữa dân chúng với Đức Giê-hô-va hầu cho người Israel trở lại làm con dân của Chúa. Đồng thời ông cũng lập giao ước giữa dân chúng với vua để ông Giô-ách chính thức lên ngôi vua. Dân chúng phá bỏ miếu Ba-anh, đập bàn thờ và hình tượng Ba-anh, và giết ông Ma-than là thầy tế lễ Ba-anh, tái lập sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong dân chúng.

 

Tuy nhiên, vẫn còn một số miếu trên đồi cao vẫn không được phá bỏ nên dân chúng còn dâng sinh tế và của lễ trên những nơi ấy (12:3). Điều này cho thấy sự thờ tà thần đã ăn sâu vào dân chúng trong một thời gian dài nên rất khó gột sạch. Nguồn gốc của sự thờ phượng sai trái này xuất phát từ Vua A-háp của Israel lập gia đình với người phụ nữ ngoại bang là bà Giê-sa-bên. Rồi Vua Giô-ram của Giu-đa lại lập gia đình với bà A-tha-li là con của Vua A-háp và bà Giê-sa-bên. Tà thần Ba-anh được những phụ nữ có nguồn gốc ngoại bang đó thờ phượng trong cung vua, có lẽ với lý do là đạo ai nấy giữ, rồi sau đó từng bước lan ra trong dân chúng. Vì vậy, dù Vua Giô-ách đã được Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa dạy dỗ, quyết tâm làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, dẹp bỏ thần tượng nhưng vẫn còn tồn tại một số miễu thờ tại những nơi cao. Một bài học cho con dân Chúa ngày nay là cần phải cẩn thận trong việc lập gia đình. Con người sau khi sa ngã đã trở nên yếu đuối trước sự tấn công của tội lỗi, nên điều tốt thì khó làm theo nhưng điều xấu thì một khi đã bị đeo bám rồi lại khó gột rửa. Lập gia đình với người thờ thần tượng thì rất dễ bị ảnh hưởng và cách xa Chúa nên các bậc cha mẹ cũng như các thanh niên nam nữ hãy hết sức cẩn trọng. Lập gia đình với người ngoại đạo có thể được một số điều trong đời này nhưng lại mất mát rất lớn trong cõi vĩnh hằng.

 

Bạn nghĩ gì về việc lập gia đình với người ngoại đạo?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con quyết lập gia đình trong Chúa để luôn duy trì được dòng dõi thánh cho Chúa.

 


Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 3.

 

Bài trướcNgày 17/7/2015: Quyền Lực, Địa Vị và Ý Chúa
Bài tiếp theoNgày 19/7/2015: Vượt Qua Thử Thách