Ngày 19/7/2015: Vượt Qua Thử Thách

821

Thi Thiên 119:81-88

“Linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa; song tôi trông cậy Lời của Chúa” (câu 81).

 


Câu hỏi suy ngẫm: Trong phân đoạn Kinh Thánh này tác giả mô tả tâm trạng ông ra sao? Ông đáp ứng thế nào trong hoàn cảnh thử thách? Bạn có thái độ ra sao trước những hoạn nạn, thử thách trong đời sống?

 

Đời sống Cơ Đốc là một chiến trường thuộc linh chứ không phải một sân chơi. Con đường theo Chúa là con đường hẹp và nơi đó con cái Chúa phải vượt qua nhiều thử thách. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, tác giả bày tỏ sự mệt mỏi từ tâm hồn đến thể xác và trông mong sự giải cứu từ Chúa. Linh hồn ông hao mòn vì mong chờ sự cứu rỗi từ Chúa (câu 81), mắt ông cũng hao mòn vì mong ước Lời Ngài (câu 82), và ông trở thành như “bầu da bị khói đóng đen” mà con người đã không dùng đến từ lâu (câu 83). Trong sự kiệt sức đó, tác giả hỏi Chúa khi nào Ngài giải cứu ông? Và khi nào ông tìm được sự an ủi từ Chúa?

 

Cơ Đốc nhân cần phải đứng vững trong sự thử thách và khoe mình trong hoạn nạn. Sứ đồ Phao-lô viết, “chúng ta cũng khoe mình trong sự hoạn nạn” vì sự hoạn nạn sẽ giúp cho chúng ta lớn lên trong đức tin và nhờ vào đức tin chúng ta được cứu (Rô-ma 5:1-5). Tác giả Thi Thiên bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự giải cứu của Chúa dù trong hoàn cảnh đen tối nhất. Ông “trông cậy Lời của Chúa” (câu 81), “không quên các luật lệ Chúa” (câu 83), “không lìa bỏ các giềng mối Chúa” (câu 87) và “gìn giữ chứng cớ của miệng Chúa” (câu 88). Tác giả đã cho chúng ta một bí quyết giúp ông đứng vững trong đức tin, đó là học hỏi, tin cậy, và áp dụng Lời Chúa trong đời sống mình. Trong những giờ phút tối tăm của cuộc đời, Lời Chúa là ánh sáng soi đường và giúp chúng ta vượt qua những thử thách để có thể khoe mình trong hoạn nạn (câu 105).

 

Chúa sẽ giải cứu và giúp con cái Ngài vượt qua thử thách. Tác giả tin vào sự giải cứu của Chúa trong thời điểm của Ngài. Ông tin “Chúa là thành tín” (câu 86), “Chúa giúp đỡ” (câu 86), và “Chúa nhân từ” (câu 88). Cuối phân đoạn này, tác giả dâng lên Chúa lời cầu xin “Xin hãy làm cho tôi được sống, tùy theo sự nhân từ Chúa” bày tỏ tấm lòng của ông tin cậy trọn vẹn nơi Chúa. “Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người; trong sự gian truân, Ta sẽ ở cùng người; giải cứu người, và tôn vinh người” (Thi Thiên 91:15). Chúng ta phải tin cậy Lời Chúa, và nhớ rằng trong mọi hoàn cảnh, thử thách Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta và giải cứu chúng ta.

 

Bạn có đang trong hoàn cảnh thử thách như tác giả và kêu cầu sự giải cứu từ Chúa chăng? Bạn có thật sự trao phó cuộc đời bạn trong tay Chúa không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết nhờ Chúa vượt qua những thử thách, giữ vững lòng tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh, và dâng trọn cuộc đời con cho Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 4.

 

Bài trướcNgày 18/7/2015: Chẳng Cất Bỏ Các Nơi Cao
Bài tiếp theoHội Thao Cơ Đốc Tỉnh Quảng Nam Lần 2 Năm 2015