Ngày 17/7/2015: Quyền Lực, Địa Vị và Ý Chúa

663

II Các Vua 11:1-16

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời” (I Giăng 2:17).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao bà A-tha-li là mẹ của vua đầy uy quyền lại không được ai ứng cứu khi bà gặp hiểm nguy? Tại sao quan quân đều ủng hộ và nghe theo lời của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa? Giữa quyền lực, địa vị, và ý Chúa, bạn chọn con đường nào? Tại sao?

 

Trong phần Kinh Thánh hôm nay có hai nhân vật nổi bật là bà A-tha-li và Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa. Bà A-tha-li là mẹ Vua A-cha-xia, khi vua bị giết, bà nổi dậy giết hết hoàng tộc và tự xưng là vua trong sáu năm. Tuy bà là nữ hoàng với quyền lực trong tay, nhưng chúng ta thấy quần thần không ủng hộ bà. Họ có thể sợ bà nhưng không yêu thương bà. Trước mặt bà, họ có thể khúm núm vâng lời nhưng sau lưng thì hoàn toàn ngược lại. Chúng ta thấy rõ điều này khi đến năm thứ bảy, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, chỉ là người lo công việc đền thờ, không phải là nhà lãnh đạo đất nước, cũng không có quyền lực đặc biệt, nhưng khi ông mời quan quân đến bàn kế hoạch diệt trừ bà A-tha-li để đưa ông Giô-ách lên ngôi vua thì tất cả đều nghe theo lời ông một cách tuyệt đối (câu 9). Trong lúc bà A-tha-li phát hiện có sự phản nghịch và la lên “Phản ngụy! Phản ngụy!” thì chẳng có ai ứng cứu để rồi cuối cùng phải bị giết. Các sách lịch sử không ghi chi tiết đời trị vì của bà vì không ai xem việc bà làm vua là hợp pháp.

 

Việc ông Giô-ách được tôn làm vua sau sáu năm dài sống bí mật cho thấy chương trình của Đức Chúa Trời luôn được thành tựu cho dù con người cố tình tìm cách phá hoại. Bà A-tha-li tưởng rằng khi chiếm đoạt được quyền lực và địa vị bằng thủ đoạn của mình thì sẽ làm hỏng chương trình của Đức Chúa Trời và có thể tồn tại lâu dài, nhưng bà không biết rằng Chúa vẫn đang hành động. Bà tưởng với uy quyền mình đang nắm giữ có thể tung hoành ngang dọc nhưng bà đã lầm. Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa là người sống âm thầm vì đất nước bị bà A-tha-li dẫn dụ thờ thần tượng. Ông là một người thấp kém so với chức vụ của bà A-tha-li nhưng ông đã thuận phục ý Chúa nên được mọi người kính mến, để khi thời điểm đến ông đã cùng mọi người đứng lên diệt trừ tội lỗi, đem đất nước và dân chúng trở lại với Đức Chúa Trời. Quyền lực và địa vị có thể đem lại sự thành công trước mắt nhưng chỉ là sự thành công giả tạo nhất thời, nếu cứ đi ngược lại ý Chúa thì chắc chắn sẽ có ngày suy vong.

 

Bạn xét thấy mình đang sống thuận phục ý Chúa hay đang sống ngược lại với ý Ngài?

Cầu nguyện: Lạy Chúa xin cho con đừng đi theo đường lối riêng của mình, đừng chăm vào quyền lực, địa vị như người thế gian nhưng hết lòng học biết ý Chúa và thuận phục trọn vẹn.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 2.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Nhà Thờ Tin Lành Dục Mỹ – Tỉnh Khánh Hòa
Bài tiếp theoNgày 18/7/2015: Chẳng Cất Bỏ Các Nơi Cao