Ngày 16/7/2015: Đức Tin Theo Cảm Xúc và Đức Tin Thật

685

Giăng 2:23-25

“Nhưng các việc này đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời,và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:31).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ở Giê-ru-sa-lem có nhiều người chứng kiến phép lạ Chúa làm và tin Danh Chúa nhưng Ngài không tin họ? Đức tin theo cảm xúc và đức tin thật khác nhau như thế nào? Làm thế nào để có đức tin thật trong Chúa?

 

Phần cuối của Phúc Âm Giăng chương 2, cho biết Chúa Giê-xu có làm nhiều phép lạ trong khi Ngài ở lại thành Giê-ru-sa-lem để dự lễ Vượt Qua, và có nhiều người chứng kiến phép lạ đó nên đã tin Danh Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu là Đấng toàn tri, Ngài hiểu thấu lòng người, Ngài biết đức tin của những người này chỉ dừng lại ở chỗ tin phép lạ mà thôi, đó chỉ là đức tin cảm xúc chứ không thật sự tin cậy và phó thác cuộc đời cho Chúa, vì vậy Ngài không tin họ, không phó thác mình cho họ.

 

Phép lạ của Chúa là bước đầu rất tốt để dẫn đến đức tin như Sứ đồ Giăng đã xác nhận trong Giăng 20:30,31. Nhưng nếu chỉ tin vào sự phi thường của phép lạ mà thôi thì đức tin ấy cũng sẽ chóng qua, rồi họ lại tiếp tục đi tìm những phép lạ dấu kỳ lớn hơn, hấp dẫn hơn nữa. Họ tin Danh Chúa nhưng khi nghe Chúa nói về thập tự giá, về sự từ bỏ mình, về tinh thần phục vụ như đầy tớ… thì nhiều người chán nản và lui đi (Giăng 6:66). Ngày nay, cũng có nhiều người theo Chúa bằng đức tin dựa vào cảm xúc, họ cảm động khi nghe một bài giảng, họ khóc lóc nức nở khi nghe lời kêu gọi và bước lên hứa nguyện dâng mình cho Chúa, họ mạnh mẽ, sốt sắng khi sinh hoạt trong một Hội Thánh hay ban ngành sôi động, không có nan đề, họ có thể trở thành một chức sắc trong Hội Thánh… nhưng tất cả chỉ dừng lại ở cảm xúc, rồi sau đó, những giọt nước mắt, những lời hứa nguyện tan biến theo thời gian. Khi gặp những nan đề trong sự phục vụ, khi cần phải dấn thân thì họ lại lui đi hoặc làm một tín hữu đứng bên lề Hội Thánh. Có lẽ đây cũng là kinh nghiệm của nhiều người theo Chúa.

 

Đức tin theo cảm xúc chỉ giúp cho chúng ta sốt sắng nhất thời, nhưng đức tin thật là đức tin không lệ thuộc hoàn cảnh hay cảm xúc vì nền tảng của đức tin thật là Chúa Giê-xu, là Đấng Cơ Đốc, Con Đức Chúa Trời, đó chính là đức tin dẫn chúng ta đến sự sống và sự sống đời đời.

 

Bạn tự xét mình đã có đức tin thật trong Chúa chưa?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn niềm tin của con nơi Chúa là Đức Chúa Trời và là Cứu Chúa của con để trong bất kỳ điều gì xảy đến với con thì con cũng một lòng sắt son theo Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Hê-bơ-rơ 1.

Bài trướcTruyền Giảng Tại HTTL Tô Hiến Thành
Bài tiếp theoBTMV 48: GIÀU CÓ NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI