Ngày 16/5/2016: Thờ Phượng Phải Lẽ

1064

E-xơ-ra 3:1-6

“Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em” (Rô-ma 12:1).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Đến tháng bảy, dân chúng hồi hương khởi sự làm gì cho Chúa? Với mục đích gì? Ngày nay Chúa dạy thế nào về sự thờ phượng phải lẽ? Bạn cần làm gì để Đền Thờ của Chúa Thánh Linh đang ngự trong bạn luôn thánh khiết?

 

Sau khi hồi hương, dân Chúa ổn định nơi ăn chốn ở xong, đến tháng bảy, ai nấy hiệp lại tại Giê-ru-sa-lem, đồng tâm tình chỗi dậy xây cất bàn thờ Đức Chúa Trời để dâng của lễ thiêu tại đó, vì Đền Thờ trước đây đã bị thiêu hủy. Họ lập bàn thờ trên nền cũ và dâng của lễ mỗi sáng và chiều theo như luật pháp dạy. Điều họ phải đối diện hiện nay là “dân của xứ.” Đây là Dân Ngoại do vua nước Ba-by-lôn và A-sy-ri đưa đến định cư khi đã bắt người Do Thái đi lưu đày. Giờ đây, nhóm Dân Ngoại đó trở thành một lực lượng khá mạnh do sinh sống lâu đời, vì vậy người hồi hương lo sợ họ quấy phá và ngăn trở việc xây dựng Đền Thờ. Tuy vậy, điều đầu tiên dân chúng đồng tâm hiệp lực phải làm trong lúc chờ đợi xây cất Nhà Chúa là thiết lập ngay một bàn thờ và dâng của lễ cho Chúa theo đúng luật pháp dạy (câu 2). Đây là việc làm rất đúng đắn và phải lẽ của dân chúng vì họ ý thức rằng trước khi bắt tay xây cất Đền Thờ thì cần phải khởi đầu bằng việc thờ phượng và dâng của lễ lên Đức Chúa Trời.

 

Ngày nay cũng vậy, Cơ Đốc nhân được dạy dỗ phải dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh cho Đức Chúa Trời, đó chính là sự thờ phượng phải lẽ của chúng ta (Rô-ma-12:1). Thân thể chúng ta chính là Đền Thờ Chúa Thánh Linh đang ngự ở trong (I Cô-rinh-tô 6:19), và dâng thể thể mình cho Chúa chính là sống cuộc đời tận hiến và phục vụ Chúa trọn vẹn. Xây dựng Đền Thờ bằng vật chất là cần để con dân Chúa cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng để Đền Thờ Đức Chúa Trời được thánh khiết thì mỗi con dân Chúa cần phải thiết lập bàn thờ lòng cho Chúa, đó là tấm lòng đã tẩy sạch trắng trong bởi huyết quý giá của Chúa Giê-xu, tấm lòng và thân thể thánh khiết xứng đáng cho Chúa ngự. Vấn đề đặt ra cho mỗi người chúng ta là bàn thờ lòng của mình, thân thể của mình, đời sống của mình có còn không, hay đã bị phá hủy từ lâu bởi những tội lỗi, ô uế, không vâng phục Chúa? Nếu vậy, xin Chúa cho mỗi chúng ta xây lại bàn thờ lòng của mình để xứng đáng dâng của lễ sống và thánh lên cho Ngài.

 

Bạn thấy cần sửa đổi điều gì để sự thờ phượng của bạn luôn là sự thờ phượng phải lẽ?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn đầu phục Chúa Thánh Linh, ăn năn những sai phạm, sống vui lòng Chúa để thân thể con là Đền Thờ sống và thánh, sự thờ phượng của lòng con luôn xứng hợp cho Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 10.

 

Bài trướcBình Thuận: Truyền Giảng Nhân Ngày Hiếu Kính Cha Mẹ
Bài tiếp theoBồi Linh Quý II/2016 Tại Hội Thánh Tin Lành An Phú – Thành Phố Cần Thơ