Ngày 16/10/2016: Hội Chúng Thờ Phượng Chúa

1188

Thi Thiên 149:1-6      

1 Ha-lê-lu-gia!
Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới!
Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài.
2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình;
Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.
3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài,
Dùng trống cơm và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài!
4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài;
Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.
5 Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển,
Hát vui vẻ tại trên giường mình!
6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ,
Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,
 

Câu gốc: “Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài” (Thi Thiên 149:1).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Trọng tâm của sự thờ phượng là gì? Tại sao ngoài việc thờ phượng Chúa cá nhân, chúng ta cần phải cùng thờ phượng Chúa chung với nhau? Bạn áp dụng bài học này cho chính mình ra sao?

 

Thi Thiên 149 mở đầu với lời kêu gọi tất cả hội chúng ca ngợi Đức Giê-hô-va. Sự thờ phượng này không phải là thờ phượng cá nhân riêng tư với Chúa, nhưng mọi người cùng nhau tôn vinh Chúa. Sự thờ phượng được tổ chức trong “hội các thánh” hay Đền Thờ của Chúa. Cơ Đốc nhân ngày nay cần có giờ thờ phượng Chúa riêng tư (câu 5-6) nhưng không được bỏ qua giờ thờ phượng chung với “hội các thánh Chúa” (Hê-bơ-rơ 10:25). Chúng ta là các chi thể của một thân thể trong Chúa Cứu Thế, nên chúng ta phải thuộc về nhau. Vì vậy, cùng nhau thờ phượng Chúa là điều Đức Chúa Trời vui lòng.

 

Trọng tâm của sự thờ phượng phải là “Tôn Ngợi Chúa.” Hai mệnh đề song song và đồng nghĩa với nhau trong câu 2: “Israel… con cái Si-ôn” và “Đấng dựng nên… Vua mình” bày tỏ Chúa là Đấng dựng nên và cai trị con dân Ngài. Si-ôn chỉ về thành Đa-vít hay chỉ về ngọn đồi nơi Đền Thờ của Chúa tọa lạc. Chữ “Vua” ở đây được viết hoa chỉ về Đức Chúa Trời là Đấng cai trị trên dân tộc Israel. Như vậy, trọng tâm trong sự thờ phượng của người Israel, hay con cái Si-ôn, chính là Đức Chúa Trời. Hội Thánh Chúa ngày nay cũng vậy, mọi hoạt động trong Hội Thánh đều phải hướng về sự thờ phượng, tôn vinh, chúc tụng Chúa và chỉ một mình Chúa mà thôi. Hình thức thờ phượng Chúa phải quy vinh quang Danh Chúa. Cụm từ “bài ca mới” ở đây không phải nói đến hình thức hay âm nhạc khác với bài ca cũ, nhưng bài ca mới phải đến từ tấm lòng đổi mới, có sự trưởng thành trong đời sống tâm linh, và mối tương quan với Chúa sâu đậm hơn. Các hình thức thờ phượng như hát xướng, nhảy múa, sử dụng trống, đàn cầm, tùy hoàn cảnh và nền văn hóa của từng nơi mà sử dụng cho phù hợp, nhưng điều quan trọng là phải hướng về mục đích tôn vinh Chúa. Tất cả những lời ca, tiếng hát, điệu múa, tiếng trống kèn không được sử dụng với mục đích tôn vinh cá nhân hoặc làm vui thích người nghe hoặc dùng để kích động hội chúng, mà quan trọng là phải hướng về Chúa và làm hài lòng Ngài. Mọi hình thức ca ngợi Chúa phải xuất phát từ tấm lòng chân thành và khiêm nhường vì Chúa vui lòng và yêu mến người khiêm nhường (câu 4).

 

Bạn có vui mừng cùng với anh chị em trong Hội Thánh thờ phượng Chúa không? Bạn thật sự đặt trọng tâm của sự thờ phượng nơi chính Chúa chưa? Xin Chúa cho đời sống tâm linh chúng ta trưởng thành trong Chúa luôn luôn.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, tạ ơn Ngài là Đấng tạo dựng nên con và cai trị đời sống con. Xin giúp con biết ơn Chúa, cùng với Hội Thánh thờ phượng Chúa và ca ngợi Ngài trọn đời con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 4.

Bài trướcNgày 15/10/2016: Đấng Ban Đầy Đủ Mọi Sự
Bài tiếp theoUBYTXH – Chương Trình Quà Giáng Sinh 2016 Cho Trẻ Em Nghèo