Ngày 14/8/2015: Hư Mất và Sống Đời Đời

667

Giăng 3:1-21

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (câu 16).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Từ câu 16-21, Chúa đã dùng những hình ảnh tương phản nào để nói với ông Ni-cô-đem? Có mối tương quan nào giữa việc ông Môi-se treo con rắn lên nơi hoang mạc với việc Chúa Giê-xu bị treo trên cây thập tự? Bạn rút ra bài học gì cho mình trong công tác chứng đạo và trong cuộc sống?

 

Sau khi giải thích cho ông Ni-cô-đem về điều kiện để được vào Nước Đức Chúa Trời là phải tái sinh, Chúa Giê-xu nói tiếp về sự hư mất và sự sống đời đời (câu 16); sự đoán xét và sự cứu rỗi (câu 17, 18); sự sáng và sự tối tăm (câu 19-21). Người được Chúa sinh lại thì được bước vào mối liên hệ với Chúa là sự sáng, được cứu rỗi và được sự sống đời đời. Ngược lại, người không sinh lại vì không chịu tin nhận Chúa Giê-xu thì ở trong sự tối tăm, bị đoán xét và bị hư mất. Chúa Giê-xu nhắc lại hình ảnh ông Môi-se treo con rắn đồng lên cây sào nơi hoang mạc, ai bị rắn lửa cắn mà lấy đức tin nhìn lên con rắn ấy thì sẽ được sống (Dân Số Ký 21:6-9), để báo trước Con Người cũng sẽ bị treo lên như vậy, hầu cho hễ ai tin Ngài thì được sự sống đời đời.

 

Bản chất của Chúa là yêu thương, nhân từ, sẵn sàng tha thứ, tuy nhiên để nhận được sự tha thứ của Chúa thì tội nhân phải tin nhận Chúa Giê-xu. Chúa khẳng định Ngài xuống thế gian không phải với mục đích đoán xét, kết án tội nhân, nhưng để cả thế gian nhờ sự chết của Ngài mà được cứu rỗi (câu 17). Tuy nhiên, sự cứu rỗi không phải đến cách tự động mà chỉ đến với những ai đặt lòng tin nơi Chúa mà thôi. Ai không tin thì chính quyết định không tin của mình đã kết án mình rồi (câu 18).

 

Nhiều khi chúng ta làm chứng về Chúa cho người khác mà chỉ nói một phương diện tin Chúa sẽ được phước; chúng ta đòi hỏi người khác phải tha thứ mà không đặt vấn đề mình phải ăn năn; chúng ta theo Chúa nhưng chỉ nhìn những phước hạnh mà không thấy con đường hẹp của thập tự giá phải đi qua. Trong phần Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu nhấn mạnh đến tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời, yêu đến nỗi đã ban Con Một của Ngài xuống thế làm người để ai tin thì được cứu, nhưng nếu ai không tin thì sự hình phạt vẫn ở trên người đó. Bản chất của Chúa không hề thay đổi, nhưng bị hư mất hay được sự sống đời đời là do quyết định của mỗi chúng ta.

 

Bạn cần làm gì để giúp một người thoát khỏi sự hư mất mà được sự sống đời đời?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài về tình yêu lớn lao Chúa dành cho con. Xin cho con hết lòng giúp cho nhiều người biết Chúa, tin Chúa để họ không bị hư mất mà được sự sống đời đời như chính con.Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 17.

 

Bài trướcHuấn Luyện Chấp Sự Tại Tỉnh Quảng Trị
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ 80 Năm Thành Lập Hội Thánh Ma Lâm, Bình Thuận.