Ngày 13/8/2015: Các Ngươi Phải Sinh Lại

577

Giăng 3:1-21

“Đức Chúa Giê-xu cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời” (câu 3).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Tại sao ông Ni-cô-đem đến tìm Chúa? Ngài giải thích rõ điều kiện nào để được vào Nước Trời? Ngày nay, nhờ đâu chúng ta được tái sinh?

 

Một người Pha-ri-si tên Ni-cô-đem ban đêm đến tìm Chúa Giê-xu và thưa rằng Ngài là giáo sư từ Đức Chúa Trời. Do chứng kiến những phép lạ Chúa làm nên ông kính phục Chúa và muốn đến luận bàn với Ngài. Không chờ ông hỏi, Chúa Giê-xu đã nói ngay về sự tái sinh với ông. Chúa nói: “nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. Chúa muốn nói về sự sinh lại thuộc linh, nhưng ông Ni-cô-đem nghĩ đến sự sinh lại xác thịt, nên ông ngạc nhiên hỏi Chúa làm sao có thể sinh lại được, chẳng lẽ phải trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai chăng. Chúa Giê-xu giải thích: Ai sinh bởi xác thịt là xác thịt, chỉ ai sinh bởi Chúa Thánh Linh mới là linh. Rồi Ngài nhấn mạnh lần thứ hai rằng nếu ai không sinh lại thì không được vào Nước Đức Chúa Trời.

 

Qua cuộc nói chuyện của Chúa với ông Ni-cô-đem, chúng ta thấy điều kiện để được vào Nước Đức Chúa Trời là phải tái sinh. Chúa Giê-xu cho biết, chúng ta được tái sinh nhờ nước và Chúa Thánh Linh, không phải bởi nỗ lực hay công đức của chúng ta. Đây là việc của Đức Chúa Trời làm. Nước chỉ về sự tẩy sạch, Chúa Thánh Linh chỉ về quyền phép. Khi chúng ta ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta được Chúa xóa bôi mọi tội lỗi, và quyền phép Chúa Thánh Linh chiếm hữu lòng chúng ta để chúng ta được đặc quyền làm con Đức Chúa Trời (Giăng 1:12), được làm thần dân của Ngài trong Nước Trời (câu 3, 5). Giống ông Ni-cô-đem, nhiều khi chúng ta tưởng mình được tái sinh nhờ đã làm báp-têm, hoặc nhờ sốt sắng trong công việc Chúa, hoặc nhờ có nhiều bằng cấp, hoặc nhờ làm chức sắc trong nhà thờ… Chúng ta nghĩ đến việc của xác thịt, việc dưới đất, nhưng Chúa dạy chúng ta phải hướng lên cao, phải thật lòng ăn năn tin nhận Chúa Giê-xu, mời Ngài làm chủ cuộc đời thì Ngài sẽ ban cho đặc quyền được tái sinh làm con của Ngài trong Nước Trời.

 

“Các ngươi phải sinh lại” là mệnh lệnh của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Bạn đã được tái sinh chưa? Nhờ đâu bạn nhận được điều đó?

 

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa vì khi con tin nhận Ngài thì con được đặc quyền sinh lại làm con cái Đức Chúa Trời. Xin cho con luôn giấu mình trong Ngài để sự sống của Chúa luôn tràn ngập trong con.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 16.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo – Chấp Sự 02 Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu Tháng 08/2015.
Bài tiếp theoLễ Tốt Nghiệp Thánh Kinh Căn Bản Tại Hội Thánh Plei Brel Dôr, Gia Lai.